Košarac:Zaštititi zdravlje ljudi, obezbijediti dovoljno hrane, lijekova (VIDEO)

Košarac:Zaštititi zdravlje ljudi, obezbijediti dovoljno hrane, lijekova (VIDEO)

SARAJEVO, 16. marta (FENA) – Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa (MVTEO) BiH Staša Košarac izjavio je danas da je na osnovu analiza koje je izvršila Vanjskotrgovinska komora BiH (VTKBiH), a u okviru kojih je anketirano oko 250 preduzeća u BiH, uočeno da zbog situacije uzrokovane koronavirusom, najveće posljedice na poslovanje izražavaju prerađivačke i transportne kompanije, odnosno mala i srednja preduzeća i turizam.

Nakon radnog sastanka s predstavnicima Vanjskotrgovinske komore BiH, privrednih komora Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko distrikta, te entitetskih udruženja poslodavaca, Košarac je izjavio da će VTKBiH biti mjesto gdje će se prikupljati informacije, te izvještavati MVTEO o svim eventuralnim zastojima i problemima bh. preduzeća kad je riječ o uvozu, izvozu, te transportu roba kroz BiH i van granica, statusu vozača na graničnim prelazima i drugo.

Preduzeća koja budu imale problema u vanjskotrgovinskom prometu, kako je dodao, trebaju obavijestiti nadležne privredne komore koje će zajedno s VTKBiH i MVTEO raditi na njihovom rješavanju.

-Već oko 850.000 noćenja je otkazano u turističkim kapacitetima u BiH. Svjesni smo činjenice da ćemo pored ovih dnevnih problema imati velike izražene posljedice po privredu u BiH. To su pitanja o kojima ćemo govoriti u narednom periodu, tražit ćemo rješenja i mislim da je ovo postupak koji će trajati dugo s obzirom na već izražene negativne efekte – rekao je Košarac.

Na sastanku, kako je dodao, bilo je riječi i o tome na koji način pomoći privredi kada je riječ o uplati poreza i doprinosa, posebno uplati poreza na dobit.

– Vlada RS je donijela određene odluke, danas je proširena sjednica Vlade FBiH na kojoj će biti doneseni određeni zaključci. Sutra ćemo imati dodatni sastanak s Privrednom komorom FBiH, a ja ću kao ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa i nadležna osoba radne grupe na saniranju posljedica koronavirusa na privredu BiH, u toku iduće sedmice imati više sastanaka s nadležnim ministarstvima u entitetima kako bismo donijeli nacrte zaključaka i bili na usluzi privredi u BiH – dodao je Košarac.

Napomenuo je da su svi učesnici današnjeg sastanka izrazili brigu za zdravlje svih svojih zaposlenih. Apostrofirao je da je u ovoj situaciji najvažnije zaštiti zdravlje svakog čovjeka u BiH, kao i da je potrebno obezbjediti dovoljne količine hrane, lijekova i higijenskih potrepština, posebno sredstava za dezinfekciju.

Naglasio je da su razgovarali o mnogim mjerama, da su u stalnom kontaktu sa drugim institucijama, te da se neće dozvoliti da se neko bogati na račun građana u ovakvim situacijama.

Govoreći o pregledu mjera temeljenog na analizama kompanija koje su se javile sa konkretnim problemima, predsjednik VTKBiH Vjekoslav Vuković je kazao da su mjere podijelili na vitalne, odnosno one vezane za zdravlje, te mjere vezane za transportne komunikacije i saniranje posljedica koronaviorusa na ekonomiju.

– Najviše se pažnja posvetila prometu roba, posebno sa susjednim zemljama. Nismo na restriktivnoj listi za izvoz roba u Republiku Hrvatsku, a također su nam osigurani koridori za provoz tih roba, naravno po adekvatnim pravilima. Ukoliko bi bili stavljeni na restriktivnu listu moramo naći model za naše vozače. Tu imamo dva prijedloga, prvi je da bi vozač bio u kabinskoj izolaciji, a drugi prijedlog je u vezi međunarodnog priznavanje zdravstvenih dokumenta – kazao je Vuković.

Košarac je najavio da će ovakve sastanke sa privrednicima imati periodično u narednim danima i mjesecima.

Pogledajte http://fena.ba/video/4137/

Preuzmite https://drive.google.com/drive/folders/1S8josh8uxhGAh0SqlY0Je1lTr_rrOt-7?usp=sharing