Kreirana lista vitalnih proizvoda koji će imati olakšan promet u okviru CEFTA-e

Kreirana lista vitalnih proizvoda koji će imati olakšan promet u okviru CEFTA-e

SARAJEVO, 23. marta (FENA) – Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Staša Košara izjavio je da je BiH kreirala listu osnovnih proizvoda bitnih za stanovništvo, koji će biti tretirani kroz tzv. zelenu prioritetnu traku prilikom prometa na određenim graničnim prijelazima između zemalja CEFTA-e u uslovima širenja koronavirusa.

Ova inicijativa će omogućiti lakši promet roba između CEFTA strana, a nastala je na prijedlog Sekretarijata CEFTA-e, Savjeta za regionalnu saradnju, Transportne zajednice, Generalnog direktorata za susjedstvo i proširenje (DG NEAR) i Generalnog direktorata za porez i carine (DG TAXUD).

Navedene institucije preporučile su da zemlje članice CEFTA-e naprave popis uvedenih trgovinskih mjera, te da formiraju listu osnovnih proizvoda bitnih za stanovništvo i sačine popis graničnih prijelaza otvorenih za teretni transport. Proizvodi sa spomenute liste će na određenim graničnim prijelazima između zemalja CEFTA-e biti tretirani kroz tzv. zelenu prioritetnu traku, što će omogućiti lakši promet roba u novonastaloj situaciji usljed epidemije koronavirusa.

Sekretarijat CEFTA-e zadužen je da omogući elektronsko obavještavanje o dolasku kamiona koji prevoze osnovnu robu, primjenom nužne nadogradnje Sistema elektronske razmjene podataka (SEED) na osnovu dogovorenog popisa robe.

– U protekla četiri dana intenzivno smo radili na kreiranju liste vitalnih proizvoda. U saradnji sa entitetskim ministarstvima nadležnim za trgovinu formirali smo listu za neophodne namirnice, a u saradnji sa Ministarstvom civilnih poslova BiH, entitetskim ministarstvima zdravstva i Agencijom za lijekove BiH formirali smo listu prioritetnih lijekova i drugih medicinskih sredstava. Naš zadatak je da domaćim privrednicima olakšamo posao, a posebno u ovakvoj situaciji, odnosno otežanim uslovima usljed širenja koronavirusa – rekao je ministar Košarac.

Lista osnovnih proizvoda bitnih za stanovništvo, koji će biti tretirani kroz tzv. zelenu prioritetnu traku prilikom prometa na određenim graničnim prijelazima između zemalja CEFTA-e, dostavljena je Sekretarijatu CEFTA-e putem kontakt tačke Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, saopćeno je iz ovog ministarstva.