Ljubuškić: Promjena cijene gasa iziskuje korekciju cijene centralnog grijanja

Ljubuškić: Promjena cijene gasa iziskuje korekciju cijene centralnog grijanja

SARAJEVO, 30. aprila (FENA) – Osnovni energent za proizvodnju toplotne energije je prirodni gas i svaka promijena cijene prirodnog gasa iziskuje istovremeno korekciju, odnosno usklađivanje cijene centralnog grijanja sa novom cijenom prirodnog gasa – kazao je Feni šef Kabineta direktora KJKP “Toplane – Sarajevo” Ženja Ljubuškić.

Dodao je da gas u strukturi cijene i troškova učestvuje sa više od 60 posto.

– U momentu kada zvanično dobijemo odluku Vlade Federacije BiH sa novom cijenom prirodnog gasa, organi upravljanja preduzeća će postupiti prema važećem tarifnom sistemu. Bit će izrađena kalkulacija nove cijene cetralnog grijanja koja bi bila usklađena sa novom cijenom prirodon gasa i putem Ministarstva komunalne privrede i infrastruktura KS će biti upućena u daljnju proceduru. Konačnu odluku o  promijeni cijene centralnog grijanja donosi Vlada KS na prijedlog neovisnog stručnog tijela – pojasnio je Ljubuškić.

Istakao je da će Toplane o svakoj promijeni cijene centralnog grijanja blagovremeno informirati svoje korisnike.

Putem sistema KJKP “Toplane – Sarajevo” d.o.o. koji u svom sastavu raspolaže sa 140 kotlovskih postrojenja, na području Kantona Sarajevo se zagrijava više od 53.500 korisnika.