Mahmutović:Na kraju 2019. u FBiH poslovalo 23.157 privrednih subjekata (VIDEO)

Mahmutović:Na kraju 2019. u FBiH poslovalo 23.157 privrednih subjekata (VIDEO)

SARAJEVO, 16. juna (FENA) – Direktor Finansijsko-informatičke agencije Federacije Bosne i Hercegovine Esad Mahmutović kazao je za Fenu da je na kraju 2019. godine na tržištu FBiH poslovalo 23.157 privrednih društava, što je za 205 društava više nego 2018. godine.

Istakao je da su zakonsku predaju finansijskih izvještaja izvršila 33.944 pravna subjekta, od čega 23.157 privrednih društava, 33 banke i druge finansijske organizacije, 11 investicionih fondova, 15 osiguravajućih društava, 9.086 udruženja te 1.642 budžetska korisnika.

Dodao je da postoje i oni koji nisu izvršili finansijske obaveze, kojih ukupno ima 14.523, a od kojih se najveći broj odnosi na privredna društva, 11.153, te 3.017 udruženja.

Ustanovio je da od pravnih subjekata koji su predali finansijske izvještaje njih 1.117 nema račun u FBiH, odnosno da 866 pravnih subjekata nemaju određen glavni račun.

Mahmutović je istakao da se sve informacije koje se odnose na firme sa finansijskim pokazateljima koje su predale izvještaje i one koji nisu ispunile svoju zakonsku obavezu, mogu naći na portalu FIA-e, a da će uskoro biti objavljena i elektronska edicija od 13 knjiga na sedam do osam hiljada stranica analiza koje se odnose na pregled finansijskih pokazatelja poslovanja pravnih lica na nivou Federacije BiH, kantona i općina.

Istakao je da se informacioni sistem svakim danom unapređuju te da će uskoro predstaviti i prvu mobilnu aplikaciju koja je besplatna, a pomoću koje će poslovna zajednica moći vidjeti za svako pravno lice u FBiH u kojoj je banci glavni račun te da li je aktivan ili blokiran.

– Naša misija i vizija je da analizama podataka budemo korisni član poslovne zajednice i da pružamo usluge te budemo vrijedan izvor informacija – istakao je Mahmutović

Naglasio je da je vrijednost poslovnih prihoda, koju su privredna društva u Federaciji BiH ostvarila u 2019. godini, iznosila više od 50 milijardi KM, što je za približno 0,5 milijardi KM više nego godinu ranije.

– U strukturi poslovnih prihoda dominiraju prihodi ostvareni na domaćem tržištu, dok je udio prihoda od izvoza u ukupnim prihodima srazmjerno skroman. Međutim, prihodi od izvoza, u posmatranom periodu bilježe pad, i po vrijednosti i po učešću – dodao je.

Pored trenda rasta poslovnih prihoda, kao temeljnog generalnog pokazatelja privrednih kretanja u Federaciji BiH, Mahmutović je istakao i trend ostvarene dobiti.

Dodao je da u posmatranom periodu raste broj društava koja su ostvarila dobit u poslovanju, kao što raste i vrijednost ostvarene dobiti.

Mahmutović je objasnio da su profitabilna privredna društva, njih 16.097, odnosno 69,5 posto od ukupnog broja aktivnih društava, u 2019. godini ostvarila više od 3,3 milijarde KM neto dobiti, što je za 11,23 posto više od dobiti ostvarene 2018. godine.

– Broj kompanija koje su ostvarile gubitke opada, sa 6.847 u 2017. godini, odnosno 6.466 u 2018. godini, na 6.323 u 2019. godini, kao što i vrijednost gubitka koji su pretrpile u posmatranom periodu opada, sa 854 miliona KM u 2017. godini, odnosno 1,02 milijarde KM u 2018. godini, na 839 miliona KM u 2019. godini – kazao je Mahmutović.

Naglasio je da su pozitivni poslovni trendovi privrednih društava u Federaciji BiH rezultirali trendom uvećanja imovine kojom se stvara nova vrijednost.

Ukupna vrijednost imovine privrednih društava u posmatranom trogodišnjem periodu, kazao je, uvećana je za 4,93 posto, dok je rast u posljednjoj godini iznosio 2,5 posto.

Mahmutović je objasnio da je vrijednost imovine porasla sa 64,59 milijardi KM u 2017. godini, na 66,13 milijardi KM u 2018. godini, odnosno 67,78 milijardi KM u 2019. godini.

– Broj zaposlenih u privrednim društvima u Federaciji BiH nastavlja trend rasta, sa 344.754 zaposlena u 2017. godini, preko 356.390 zaposlenih na kraju 2018. godini, na 363.663 zaposlenih na kraju 2019. godine. Procentualno iskazano, radi se o povećanju broja zaposlenih od 5,5 posto u cjelokupnom posmatranom periodu – naglasio je Mahmutović.

Dodao je da su pozitivni generalni trendovi poslovanja, zabilježeni u periodu 2017. – 2019. godina popravili i pokazatelje poslovnih performansi privrednih društava u Federaciji BiH. Ipak, naglasio je da su pokazatelji još uvijek na suboptimalnom nivou, prema opšteprihvaćenim standardima, ali i prema konkurenciji iz okruženja.

– Najočitiji problem bosanskohercegovačke privrede – suboptimalan nivo likvidnosti privrednih društava, i dalje je prisutan. Temeljni pokazatelj likvidnosti, tekući omjer – omjer tekuće imovine i kratkoročnih obaveza, u posmatranom periodu i dalje stagnira na vrijednosti 1,14 u 2017. godini, odnosno 1,17 u 2018. godini, da bi u 2019. godini bio tek nešto bolji – 1,22. Imajući u vidu da je standard za ovaj pokazatelj vrijednost od približno 2, da se zaključiti da domaća privredna društva sa poteškoćama izmiruju svoje kratkoročne obaveze – pojasnio je Mahmutović.

Međutim, iako je problem nelikvidnosti prisutan već duži vremenski period, Mahmutović tvrdi da dugoročna finansijska stabilnost privrednih društava u Federaciji nije značajnije ugrožena, mjereno omjerima duga i imovine te duga i kapitala.

Pojasnio je da omjer duga i imovine pokazuje u kojoj mjeri je imovina privrednog društva finansirana dugom.

– Prosječna vrijednost ovog pokazatelja stagnira, kao i omjer duga i kapitala, koji u srazmjeru stavlja dva najvažnija izvora finansiranja privrednih društava. Međutim, imajući u vidu nerazvijeno finansijsko okruženje u kojem posluju domaća privredna društva ovi pokazatelji se mogu posmatrati kao pozitivni – istakao je.

Unatoč nepovoljnim okolnostima poslovnog okruženja, Mahmutović kaže da se operativna efikasnost privrednih društava u Federaciji BiH popravlja.

Istakao je da omjer prihoda i fiksne imovine u tom periodu stagnira, dok omjer prihoda i kapitala, kao temeljni pokazatelji efikasnosti privrednih društava, te koeficijent obrta investicija, bilježe rastući trend.

Naglasio je da pokazatelj marže neto dobiti (udio neto dobiti u poslovnim prihodima), pokazatelj prinosa na imovinu (ROI-omjer prihoda i vrijednosti ukupne imovine) i prinosa na kapital (ROE-omjer prihoda i kapitala) profitabilnih kompanija imaju sličan rastući trend kao i pokazatelji efikasnosti korištenja imovine.

Pored pogleda na generalne trendove poslovanja privrednih društava u Federaciji BiH, Mahmutović je kazao da je korisno sagledati i strukturu po privrednim granama.

– Počevši od broja registrovanih privrednih društava, sasvim očekivano, koncentracija je najveća u grani trgovine, zatim u grani prerađivačke industrije, te u grani stručnih usluga. Nešto manja koncentracija je u privrednoj grani građevinarstva, te u grani prevoza i skladištenja. U ovih pet privrednih grana, posluje gotovo tri četvrtine ukupnog broja aktivnih privrednih društava – kazao je Mahmutović.

Naglasio je da koncentracija ostvarenih poslovnih prihoda djelimično slijedi koncentraciju broja registrovanih društava, uz nešto izmijenjenu unutarnju strukturu.

– Naime, privredna društva iz grane trgovine prednjače, a slijede ih društva iz prerađivačke industrije, koja zajedno ostvaruju više od dvije trećine ukupne vrijednosti prihoda – kazao je Mahmutović.

Prema broju zaposlenih, Mahmutović je kazao da prednjače prerađivačka industrija i trgovina, gdje je zaposleno više od polovine radne snage, ali da najviše prihode po zaposlenom ostvaruju finansijski i energetski sektor.

Kada je riječ o visini ostvarene dobiti, granska distribucija slijedi ostvarene prihode.

– Na prvom mjestu, i po koncentraciji društava sa ostvarenom dobiti, kao i po visini dobiti, ponovo su trgovinska privredna društva, a na drugom prerađivačka industrija, koje zajedno ostvaruju oko 60 posto ukupne dobiti svih privrednih društava u Federaciji BiH – dodao je.

Naglasio je da je apsolutna visina ostvarene dobiti samo jedna dimenzija profitabilnosti privrednih društava.

– Potpunija slika se može steći kada se ostvarena neto dobit stavi u omjer sa poslovnim prihodima (marža neto dobiti) ili korištenom imovinom (ROI). Privredne grane u kojima su ostvarene najviše vrijednosti poslovnih prihoda, ali i dobiti, nisu ujedno i najefikasnije u kreiranju dobiti – zaključio je direktor Finansijsko-informatičke agencije Federacije Bosne i Hercegovine Esad Mahmutović u razgovoru za Fenu.

Pogledajte http://fena.ba/video/4589/

Preuzmite https://drive.google.com/drive/folders/1EJvFk10ws7cPD1Q6SXMrMad5yG-rJgWm?usp=sharing