Milićević: Povećanje budžeta kao odgovor na potrebe FBiH

Milićević: Povećanje budžeta kao odgovor na potrebe FBiH

AJEVO, 17. aprila (FENA) – Na današnjoj sjednici Federalnog štaba Civilne zaštite svim ranije donesenim naredbama produženo je važenje do 30. aprila prateći sve analize Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Federacije Bosne i Hercegovine, potvrdila je danas federalna ministrica finansija i zapovjednica Štaba Jelka Milićević.

Naglasila je da je nastavljena raspodjela medicinske, specijalizirane i ostale opreme po postojećim pravilima na vrlo transparentan način.

Govoreći o rebalansu budžeta kojeg utvrdila Vlada Federacije BiH, kazala je da on odražava opredjeljenje Vlade FBiH kao odgovor na zdravstvenu i ekonomsku situaciju uzrokovanu pandemijom koronavirusa jer je u pitanju neobična situacija kakva se do sada nije dogodila.

– Događa se pad prihoda i postoji potreba odgovora budžeta na poremećaje i izazove te smo tražili rješenja i makroekonomske projekcije i pokazatelje u svijetu jer smo mi mala, otvorena ekonomija koje nije imuna na dešavanja u bližem i daljnjem okruženju – kazala je Milićević.

Prema projekcijama očekuje se pad privatne potrošnje što je rezultat gubitka posla, smanjenja plata i smanjenog priliva doznaka iz inostranstva, a javna potrošnja jedina je koja održava sistem u životu zbog čega su sve budžetske projekcije rađene na tom osnovu.

Kako je kazala, 20 posto BDP su investicije i tu je projekcija da će biti drastičan pad, a Milićević je izrazila nadu da taj pad bude na nivou od pet posto.

Očekuje se pad prihoda od poreza otprilike 15 posto i Milićević kaže da su u pitanju optimistične projekcije, također očekuje se i manji priliv od PDV-a u iznosi od 150 miliona KM.

– Također, zbog gubitka posla i smanjenja plata imat ćemo smanjenje od 315 miliona KM za Penziono-invalidsko osiguranje što bi značilo da će u pitanje doći isplata penzija, ali Vlada je opredijeljena da se to ne smije dogoditi jer mi garantiramo isplatu penzija na nivou prije proglašenje stanja nesreće – podvukla je ministrica Milićević.

Govoreći o subvencioniranju doprinosa za minimalne plate, pojasnila je da će to biti potrebno učiniti za oko 350.000 uposlenika, a prate se i drugi modaliteti pomoći za one koji imaju ugroženu plaću te se očekuje podrška nižih nivoa vlasti.

Uz sve rezerve koje su nastale u budžetu Federacija BiH će se zadužiti 790 miliona KM. Planirano zaduženje u ovoj godini 585 miliona, a sada će ono biti 1.375.000.000 i to kreditima, ali samo za saniranje stanja nesreće u zdravstvenom i ekonomskom smislu.

– Vlada FBiH je napravila rebalans i to bi trebale uraditi i kantoni i općine. Kantonima smo osigurali isti tretman i pristup sredstvima kao što ima Federacija podijelili smo odgovornosti i kredit, ali to je kredit na pet godina s grejs periodom od tri godine i kamatnom stopom od 1,5 posto i to ćemo zajedno vraćati – pojasnila je Milićević.

Stoga je ovogodišnji budžet povećan za 11 posto i to je rezultat potreba, a Milićević je izrazila nadu da će uskoro biti urađen još jedan rebalans u kojem bi se Federacija mogla vratiti na normalno punjenje budžeta i ekonomskog i socijalnog života.