Na Jahorini konferencija ‘Opcije razvoja sektora prirodnog gasa u BiH’

Na Jahorini konferencija ‘Opcije razvoja sektora prirodnog gasa u BiH’

SARAJEVO, 1. jula (FENA) – Konferencija “Opcije razvoja sektora prirodnog gasa u Bosni i Hercegovini” okupila je danas na Jahorini ključne aktere energetskog sektora iz BiH i regije kako bi pokrenuli diskusiju o najpogodnijem zakonodavnom i regulatornom okviru radi osiguranja razvoja i sigurnosti snabdijevanja prirodnim gasom u BiH u skladu sa direktivama EU.

Šef USAID misije u BiH Peter Duffy rekao je na otvaranju skupa da BiH trenutno ima samo jedan izvor snabdijevanja prirodnim gasom i da mora učiniti napore da osigura alternativne izvore.

– Država mora odabrati najpovoljniju opciju snabdijevanja kako bi diversificirala izvore snabdijevanja i osigurala da građani i privreda ne ostanu bez ovog važnog energenta – istakao je Duffy.

Dodao je da je veoma važno da BiH poduzme korake kako bi što prije organizirala sektor gasa na transparentan način, što će omogućiti gasnim kompanijama da rade na učinkovit i transparentan način a kupci će unaprijed znati kako se izračunavaju cijene koje plaćaju.

Uz preporuke za donošenje zakonskog i regulatornog okvira u sektoru gasa kako bi se uskladio sa zahtjevima Energetske zajednice, danas će biti predstavljena i aplikacija za izračun transportnih tarifa koja na osnovu ulaznih podataka rezultira nizom mogućih scenarija koji će biti prezentirani na konferenciji. Ti rezultati mogu pomoći donosiocima odluka da se na osnovu proračuna tarifa opredijele za najbolji način reguliranja sektora gasa u Bosni i Hercegovini.

Konferenciju je organizirao USAID projekt Investiranje u sektor energije, a pokrovitelj je Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, saopćeno je iz USAID-a.