Na Jahorini završena konferencija ‘Opcije razvoja sektora prirodnog gasa u BiH’

Na Jahorini završena konferencija ‘Opcije razvoja sektora prirodnog gasa u BiH’

SARAJEVO, 2. jula (FENA) – Građani i privreda trebaju stabilan gasni sektor, a da bismo ga imali neophodan nam je usaglašen zakonodavni i regulatorni okvir – istakao je Ognjen Marković, direktor USAID-ovog projekta Investiranje u sektor energije, na konferenciji “Opcije razvoja sektora prirodnog gasa u Bosni i Hercegovini” održanoj danas na Jahorini.

Marković ističe da nacrt državnog zakona o gasu koji već duže vrijeme čeka na usvajanje omogućava implementaciju bilo koje od opcija za utvrđivanje tarifa i regulisanje transporta prirodnog gasa, koje su predstavljene tokom dvodnevne konferencije “Opcije razvoja sektora prirodnog gasa u Bosni i Hercegovini”.

– Veoma je važno da se pored zakona radi i na izradi podzakonskih akata koji će detaljno utvrditi strukturu sektora gasa u Bosni i Hercegovini – rekao je Marković.

Konferencija održana pod pokroviteljstvom Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, okupila je ključne aktere energetskog sektora iz Bosne i Hercegovine i regije.

Naglašavajući da je nakon dužeg zatišja u gasnom sektoru konačno ponovo inicirana diskusija među svim akterima u sektoru, Marković je naveo da su određena međusobna pitanja razjašnjena i da je sada kreirana atmosfera koja može dovesti do pozitivnih promjena.

– U proteklih godinu dana USAID projekat Investiranje u sektor energije napravio je 12 izvještaja koji tretiraju gasni sektor. Vjerujem da će oni kada ih kompiliramo u jedan dokument zajedno sa preporukama biti dobra osnova za reformu sektora – kazao je Marković te dodao da je optimista i da očekuje pozitivan iskorak kada je u pitanju razvoj gasnog sektora.

Na kraju konferencije je još jednom ponovljeno da Bosna i Hercegovina trenutno ima samo jedan izvor snabdijevanja prirodnim gasom i da mora učiniti napore da obezbijedi alternativne izvore kako građani i privreda ne bi ostali bez ovog važnog energenta.