Najpovoljnija kreditna linija Sparkasse Bank za kupovinu stambenog prostora

Najpovoljnija kreditna linija Sparkasse Bank za kupovinu stambenog prostora

Sa do sad najnižom nominalnom kamatnom stopom od 2,34%, te besplatnom obradom kredita, Sparkasse Bank dd BiH od danas tržištu nudi jedinstveni stambeni kredit. Klijentima se u akciji nudi i kredit za adaptaciju postojećeg stambenog prostora uz povećanje energetske efikasnosti, sa ostvarenjem povrata i do 20% uloženih sredstava.

Kreditna akcija promotivnog naziva „Stani na svoje noge“ nudi stambene kredite uz do sad najpovoljnije uslove. Kreditni uslovi su pažljivo kreirani kako bi se maksimalno olakšao proces rješavanja stambenih pitanja našim klijentima.

Akcijski uslovi nude fiksnu kamatnu stopu za rokove otplate do 10 godina, a maksimalan rok otplate kredita je 30 godina.

Dodatni benefit su besplatni troškovi obrade kredita koji klijenti ostvaruju uz policu životnog osiguranja.

Uzimajući u obzir sve navedeno, kao i najnižu nominalnu kamatnu stopu od 2,34% odnosno efektivnu 2,81% koja prati ovu kreditnu liniju,  ovaj kredit je trenutno najpovoljnije rješenje stambenog pitanja“,   izjavio je Ahmed Karić, direktor Sektora za poslovanje sa stanovništvom Sparkasse Bank.

Za klijente Sparkasse Bank koji žele izvršiti adaptaciju postojećih stambenih prostora i uložiti u povećanje energetske efikasnosti istih, na raspolaganju stoji i posebna kreditna linija koja nudi kupovinu takvih proizvoda uz mogućnost povrata uloženih sredstava u visini od 20%.

Za više informacija o stambenim kreditima Sparkasse Bank i troškovima koji se mogu očekivati pri njihovoj realizaciji, svi zainteresovani se mogu obratiti najbližoj poslovnici Sparkasse Bank u BiH.