Namjenskoj industriji 2,5 milijuna maraka subvencija

Namjenskoj industriji 2,5 milijuna maraka subvencija

MOSTAR, 5. travnja (FENA) – Federalna vlada usvojila je Program utroška sredstava utvrđenih u federalnom proračunu za 2019. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije s pozicije “Tekući transferi i drugi tekući rashodi – Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima iz oblasti namjenske industrije” u iznosu od milijun maraka.

Također, usvojen je i Program utroška sredstava za subvencije javnim poduzećima iz ove oblasti u iznosu od 1,5 milijuna maraka, priopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

Ciljevi programa su stvaranje povoljnijeg poslovnog i investicijskog okruženja kao i poboljšanje okvirnih uvjeta za poslovanje poduzeća iz oblasti namjenske industrije u FBiH kroz realizaciju strateških ciljeva iz dokumenta Razvoj industrijske politike u FBiH i Strategije razvoja namjenske industrije.

Očekivani efekti su povećanje broja zaposlenih, rast indeksa industrijske proizvodnje za sektor namjenske industrije, primjena novih naprednih tehnologija i tehnoloških postupaka, infrastrukturno osposobljavanje pogona za pokretanje novih proizvodnih procesa, razvoj novih proizvoda, modernizacija proizvodnih procesa i poboljšanje općeg privrednog stanja.

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije opredijelilo se za dodjelu grant sredstava i privatnim poduzećima iz oblasti namjenske industrije, odnosno pravnim osobama koje su u sudski registar upisane kao gospodarska društvo i u kojem privatne osobe imaju udio u vlasništvu najmanje 50 posto plus jedna dionica.

Grant sredstava dodjeljuju se za repariranje, remont i modernizaciju zastarjele opreme neophodne za proizvodne procese, nabavku nove opreme za proizvodnju, razvoj novih tehnologija i razvoj serijske proizvodnje, infrastrukturne radove na proizvodnim pogonima s ciljem pokretanja novih proizvodnih procesa i unapređenje postojećih.

Kako je navedeno, namjenska industrija nalazi se među pet sektora koji u vanjskotrgovinskom prometu ostvaruju najbolje rezultate u BiH.