Narednih dana iz pravca Goražda počinje probijanje tunela “Hranjen”

Narednih dana iz pravca Goražda počinje probijanje tunela “Hranjen”

GORAŽDE, 5. septembra (FENA) – Prvi metri  tunela “Hranjen” kao dijela buduće brze ceste Goražde – Sarajevo bit će iskopani narednih dana iz pravca Goražda, potvrđeno je iz kompanije “Euro-Asfalt” Sarajevo koja je izvođač radova u ovom dijelu projekta.

U proteklih šest mjeseci okončani su svi pripremni radovi. Kompanija “Euro-Asfalt” intenzivno je radila na izradi tunelskih predusjeka na južnom portalu iz pravca Goražda i sjevernom iz Prače.

Po riječima predstavnika izvođača radova na izgradnji tunela Envera Ajanovića, riječ je o veoma zahtjevnim radovima koji su uspješno okončani, čime su se stekli uvjeti da se počne sa bušenjem glavne cijevi tunela. Dodaje da će se raditi u tri smjene po osam sati, a po jednoj smjeni u prosjeku se iskopa jedan metar tunela.

– Radovi idu prema dinamici, a inače ugovor je forme tzv. “Žuti fidic” gdje je izvođač i projektant i izvođač radova. Rok je počeo da teče još od februara mjeseca i prema ugovoru imamo mi projektovanje pet mjeseci, ali smo paralelno s tim počeli vrlo teške pripremne radnje. To su izvođenje pristupnih puteva do portala, kako na sjeveru prema Prači, tako i na južnom dijelu, prema Goraždu – pojašnjava Ajanović.

Podsjeća da je rok za završetak radova 2022. godina te dodaje da bi tunel “Hranjen” trebao biti probijen u tom roku, ukoliko ne dođe do nepredviđenih okolnosti, koje bi mogle usporiti tok radova.

– Jedino što može biti nepoznanica, a to je i stavka u ugovoru, ukoliko geologija drastično odstupi od onoga što je nuđeno u tenderskoj dokumentaciji. Onda može eventualno biti nekih razlika, u smislu da li promjene cijene i eventualno dodatnog vremena. Mi kada radimo podzemne iskope i kada naiđemo na podzemne vode, imamo sisteme drenažnih kanala i pumpe koji će tu vodu da eliminišu. Dakle, to je nešto što je standardno, neko curenje podzemnih voda, to nije problematično. Jedini veliki problem može biti ukoliko se dese neke velike podzemne vode, da naiđemo na neke potoke koji imaju tok kroz tunel Hranjen. Ako se to desi, onda ćemo imati neke druge tehnologije i riješavati probleme na licu mjesta – precizirao je.

Ajanović je podsjetio da su novčana sredstva obezbjeđena u iznosu od 82 miliona maraka a ugovorom je precizirano probijanje dvije tunelske cijevi, glavne i servisne, obje u ukupnoj dužini od 5.550 metara.

– To je probijanje tunela s izgrađenom primarnom podgradom. Tunel se probija sa sigurnošću sto posto i to je tzv. austrijska metoda gdje koristimo podgradne sisteme sa sidrima, portretima i mrežama, dakle radimo tako da tunel možemo probiti. Za naredna fazu radova investitor je u fazi pripreme tendera koji će se raspisati za izbor izvođača za sekundarnu oblogu tunela, to je  betonska obloga tunela i izgradnja brze ceste, ovaj dio koji treba da se spoji sa tunelom – ističe Ajanović.

Pojasnio je da je uzdužni nagib tunela odabran tako da njegova vrijednost ne prelazi dva posto na ukupnoj dužini od Goražda do Prače, što je standard u gradnji tunela u brdskim područjima.

– Od strane Goražda ulazi se negdje na nadmorskoj visini od 640 metara a izlazi se na nekih 760 metara. To je ta visinska razlika od 120 metara i nagib je dva posto, od Prače prema Goraždu, odnosno uspon od Goražda prema Prači. Konačnom izgradnjom, tunel “Hranjen” bit će  drugi po dužini tunel u bivšoj Jugoslaviji, odmah iza tunela Sveti Rok u Hrvatskoj koji je dug 5.800 metara i povezuje Split i Zagreb – zaključuje Ajanović.

Inače, izgradnja ovog objekta najzahtjevniji je dio projekta izgradnje brze ceste Goražde – Sarajevo. Ugovor o probijanju glavne i servisne cijevi i izrade primarne podgrade  tunela “Hranjen” potpisan je u septembru 2018., a početak radova na izgradnji tunela ozvaničen je u martu ove godine.

Investitor je JP Autoceste FBiH a izvođač radova Euro-Asfalt d.o.o. Sarajevo. Vrijednost radova je 81.899.883 KM, a sredstva u visini od 70 miliona KM osigurana su Odlukom Vlade Federacije BiH iz akumuliranih dobiti BH Telecoma.

Takođe, izmjenana i dopunama Budžeta FBiH za 2019. godinu usvojenim u junu ove godine, planirana su i dodatna sredstva za izgradnju putne infrastrukture u iznosu od 45 miliona KM, a odnose se na dividendu JP Elektroprivreda BiH. Ova sredstva će biti korištena za izgradnju tunela Hranjen.

Projekt izgradnje brze ceste duge 15,8 kilometara koja će spojiti Sarajevo i Goražde u poluprofilu vrijedan je 190 miliona KM i podijeljen je u dvije faze. Radovi drugog lota prve faze će uključivati sekundarnu oblogu i opremanje tunela i izradu brze ceste u poluprofilu.

Realizacijom ovog projekta udaljenost od glavnog grada BiH do grada na Drini biće smanjena sa sadašnjih 95,6 na 56 kilometara, a vožnja od Sarajeva do Goražda umjesto sat i pol trajat će svega 45 minuta.