Nastavljen trend porasta direktnih stranih investicija u BiH

Nastavljen trend porasta direktnih stranih investicija u BiH

SARAJEVO, 1. aprila (FENA) – Direktna strana ulaganja u BiH u 2018. godini dosegla su iznos od 800 miliona KM, što predstavlja povećanje od 2,8 posto u odnosu na 2017. godinu kada je zabilježeno 777 miliona KM, podaci su to Centralne banke BiH.

Direktor Agencije za unapređenje stranih investicija (FIPA) u BiH Gordan Milinić izrazio je zadovoljstvo trendom povećanja iznosa direktnih stranih investicija, podsjećajući da je prošla godina bila teška za privlačenje stranih investitora zbog predizborne retorike koja je odvraćala strane investitore i čestih pitanja stranih investitora da li će njihov kapital biti siguran u BiH.

Rast se može očekivati i u ovoj godini, ukoliko se uzme u obzir broj sastanaka i kontakata koje je FIPA održala i uspostavila od početka 2019. godine, a tu su i najave novih ulaganja u ovoj godini, kao i značajan broj projekata koji su započeti u 2018. čija se realizacija nastavlja i u 2019. godini.

Započeti investicioni ciklus će donijeti nova radna mjesta, tvrde iz FIPA-e, zapošljavanje građana, više poreza državi, nove tehnologije i jačanje standarda života naših građana.

Ipak tu su i brojne prepreke na putu mnogo većeg priliva stranih ulaganja u BiH i snažnijeg investicionog zamaha, koje je potrebno otkloniti ukoliko se želi ostvariti značajniji stepen zapošljavanja u zemlji, jačanje privrede i razvoja zemlje.

Iz Agencije napominju i da je važno nastaviti s reformskih procesima i iskazati spremnost i volju za unapređenje prilika u zemlji.

Rast investicija i zapošljavanje je dovoljan motiv da se nastavi s unapređenjem poslovnog ambijenta u zemlji na način da stimulira privrednike, poboljšanjem konkurentnosti i imidža zemlje, ocjenjuju u FIPA-i.

FIPA, kako se dodaje,  u okviru programa postinvesticione podrške priprema prijedlog mjera koje  svi organi vlasti u BiH trebaju preduzeti radi poboljšanja poslovnog okruženja i olakšanja poslovanja za  strane investitore. Ovi prijedlozi već su upućeni nadležnim organima, a potom bi finalnu verziju trebalo razmatrati Vijeće ministara BiH.

S ciljem privlačenja novih investitora, te poboljšanja imidža zemlje, FIPA nastavlja i implementaciju medijske kampanje „Invest in BiH“ u svijetu, u koju su uključena diplomatsko-konzularna predstavništva BiH i strane ambasade u Sarajevu, a u koju bi trebalo uložiti i značajnija sredstva radi reklame u svjetskim medijima.