Naučno-stručni skup o izazovima građenja tunela Prenj na Koridoru Vc

Naučno-stručni skup o izazovima građenja tunela Prenj na Koridoru Vc

SARAJEVO, 24. oktobra (FENA) – Eminentni evropski i domaći stručnjaci iz oblasti projektovanja i gradnje tunela okupit će se u petak u Sarajevu na naučno-stručnom skupu posvećenom izazovima građenja tunela Prenj na Koridoru Vc.

Građevinski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Građevinski fakultet Sveučilišta u Mostaru i Fakultet za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu zajednički su organizirali ovaj skup čiji je implementator Udruženje inženjera geotehničara u Bosni i Hercegovini.

Radi se o najzahtjevnijem objektu na autoputu Koridora Vc čija će izgradnja, kako je procjenjeno, trajati šest godina, a planirano je da počne krajem 2020. godine. Tunel Prenj u dužini deset kilometara nalazi se na dionici autoputa na Koridoru Vc Konjic – Mostar Sjever, a procijenjena vrijednost izgradnje tunela je 250 miliona eura. Investitor je Vlada Federacije BiH, a implementator projekta JP Autoceste FBiH. Izvori finansiranja su Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD) i Evropska investicijska banka (EIB).

Inače, ideja o promjeni trase na dionici Konjic – Mostar na Koridoru Vc nastala je početkom 2014. godine u firmi Divel d.o.o. Sarajevo. U sklopu projekta valorizacije idejnog rješenja postojeće trase autoceste od Konjica do Mostara urađene su detaljne analize već usvojene trase pri čemu su stručnjaci iz Divela zaključili da se radi o veoma skupoj, teško izvodivoj trasi, pa su analizirali i alternativne pravce. Nakon toga su uputili prijedlog upravi Autocesta FBiH za izmjenu trase na Koridoru Vc na dionici Konjic – Jablanica – Mostar i da se izradi dokumentacija na nivou idejnog projekta kroz planinu Prenj sa tunelom dužine 10 km.

Promjenom trase je značajno smanjen obim radova, cijene koštanja izvođenja radova i eksploatacioni troškovi za više od 300 miliona eura, te skraćena dužina autoceste za oko 18 km. Vlada FBiH, Predstavnički dom Parlamenta FBiH i Dom naroda Parlamenta FBiH su usvojili predložene izmjene na osnovu dostavljene studijsko-planske dokumetacije u 2015. godini. Do sada se razmatrao model finansiranja i razgovori sa potencijalnim kreditorima te je prije dva mjeseca dobijena načelna saglasnost za finansiranje izgradnje tunela Prenj.

Naučno-stručni skup u petak bit će prilika da evropski stručnjaci iznesu svoja dosadašnja saznanja i iskustva stečena aktivnim učestvovanjem u projektovanju i građenju nekih od najdužih tunela u Evropi (Austrija, Švicarska, Italija), te da domaći učesnici koji su na direktan ili indirektan način uključeni u projekt izgradnje tunela Prenj, upoznaju se o potencijalnim problemima i izazovima pri realizaciji projekta ovih razmjera. Svoje učešće kao predavači na skupu su potvrdili: Peter Schubert, Alun Thomas, Johannes Kleberger, Gosta Ericson i David Rajšter.

Naučno-stručni skup su podržali Vlada FBiH, Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, EBRD, EIB, JP Autoceste i JP Ceste Federacije BiH.

Nakon održavanja skupa, koji će obuhvatiti predavanje i panel diskusije, bit će izrađen dokument sa preporukama za dalje aktivnosti i korake u realizacija projekta izgradnje tunela Prenj. Cilj tog dokumenta je dobiti odgovor kako što prije početi sa izgradnjom tunela, kako što prije završiti i pustiti u promet najznačajniji i najskuplji objekt na Koridoru Vc uz optimalne troškove izgradnje, tako da bi 2025/2026. godine za sat vremena stigli od Sarajeva do Mostara – navode organizatori skupa.