Neiskorišteni potencijali sistema centralnih grijanja i hlađenja u BiH

Neiskorišteni potencijali sistema centralnih grijanja i hlađenja u BiH

SARAJEVO, 7. juna (FENA) – Potencijali unaprijeđenja centralnih sistema grijanja i hlađenja bit će jedna od ključnih tema sajma ENERGA 2019 koji će se održati u Sarajevu od 11. do 13. juna ove godine u centru Skenderija.

Po prvi put u BiH, izrađena je studija koja sveobuhvatno analizira stanje postojećih sistema centralnih grijanja u BIH, uzimajući u obzir potrošnju energije, kao i tehno-ekonomske parametre njihovog poslovanja. Studija predviđa mogućnosti proširenja ovih sistema i definiše potencijale za korištenje obnovljivih izvora, mogućnosti kreiranja savremenih kogenerativnih postrojenja (istovremene proizvodnje električne i korisne toplotne energije u jedinstvenom procesu) i sistema koji koriste otpadnu toplotu.

U kakvom se stanju trenutno nalaze centralni sistemi grijanja/hlađenja Bosne i Hercegovine i koji su potencijali njihovog razvoja predstaviti će organizator sesije – Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH kroz projekat „Poticanje energetske efikasnosti u BiH“ uz pokroviteljstvo Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH i eksperata angažovanih na izradi Studije.

Studija “Procjena potencijala za primjenu visokoefikasne kogeneracije, grijanja i hlađenja u BiH” bit će predstavljena u četvrtak, 13.06. sa početkom u 12 sati.

Panel diskusija između predstavnika vlasti, toplana, domaćih eksperata, investitora i međunarodnih organizacija, na osnovu pozdanih podataka iz Studije ponuditi će preporuke koje mogu poslužiti na putu savremenog razvoja ovog izuzetno važnog sektora za BiH.

-Za područja potencijalnog interesa za eksploataciju centraliziranih sistema i visokoefikasne kogeneracije urađene su i detaljne GIS (Geografski informacioni sistem) mape za 45 općina koje su važan izvor podataka za sve daljnje analize – navodi organizator.

Navedena studija treba da bude temelj budućeg planiranja svih većih energetskih postrojenja uspostavom obaveza provođenja analize troškova i koristi kod projektovanja ovakvih sistema, odnosno analize troškovne opravdanosti za sva postrojenja većih snaga.