Novalić: Inovativnost i tehnološki napredak u uskoj vezi sa konkurentnošću

Novalić: Inovativnost i tehnološki napredak u uskoj vezi sa konkurentnošću

SARAJEVO,  25. februara (FENA) – Ubrzani ekonomski rast, zapošljavanje i to posebno posebno mladih ljudi, te vladavina prava, strateška su opredjeljenja kada je riječ o unapređenju opšte konkurentnosti – izjavio je federalni premijer Fadil Novalić na Ekonomskom foruma BiH danas u Sarajevu.

Novalić je tokom panela posvećenog konkurentnosti podcrtao da je uz postizanje  koncenzusa u ostvarivanju ovih ciljeva potrebno definirati jasan,  precizan i provodiv plan i program.

U smislu ekonomskog rasta fokus je na nekoliko mjera, a jedna od njih je smanjenje opterećenja na rad. Novalić je dodao da i dalje imamo problem sa sivom ekonomijom koja utiče na naš ekonomski prostor.

Kada je riječ o rastu i konkurentnosti, kako je dodao, u fokusu su javne investicije i to posebno ulaganja u energetski sektor i putnu infrastrukturu. 

Što se tiče mladih, iskorak je potreban u oblasti školstva, odnosno obrazovanja radi, kako je kazao federalni premijer,  sticanja vještina koje daju inovativnost i tehnološki napredak, a što je u uskoj vezi sa podizanjem nivoa konkurentnosti.

Novalić je izdvojio i podršku prvom zapošljavanju mladih, kao i mjere koje se uspješno provode, a odnose se na stambeno zbrinjavanje mladih.