Novalić: Rebalans budžeta FBiH u odnosu na aktuelni veći za 48 miliona KM

Novalić: Rebalans budžeta FBiH u odnosu na aktuelni veći za 48 miliona KM

SARAJEVO, 16. jula (FENA) – Premijer Federacije BiH Fadil Novalić obrazložio je danas poslanicima Predstavničkog doma Parlamenta Federacije na vanrednoj sjednici da je rebalans ovogodišnjeg budžeta Federacije BiH predložen u iznosu od 2.701.845.731 KM te da je u odnosu na aktuelni budžet veći za 48 miliona KM (2.653.843.356 KM).

– Glavni razlog za njegovo donošenje je primjena zakona o demobilisanim borcima i članovima njihovih porodica za šta je potrebno u 2019. godini osigurati sredstva u ukupnom iznosu od 25 miliona KM, koja ovogodišnjim budžetom FBiH nisu bila planirana – kazao je Novalić.

Rebelans je izrađen u skladu sa Zakonom o budžetima u Federaciji BiH, Zakonom o izvršenju budžeta Federacije BiH za 2019. godinu i revidiranim projekcijama prihoda.

– Uzrok revidiranih projekcija prihoda jeste očekivano povećanje prihoda od indirektnih poreza za 37 miliona KM, od čega su neto prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju Federaciji BiH veći za 28,5 miliona KM što predstavlja rast od tri posto u odnosu na planirane prihode. Također, projicirano je dodatnih 5,5 miliona KM poreza na dobit, što je više za sedam posto. Neporezni prihodi su planirani u iznosu od dodatnih 197,7 mil. KM i iznose ukupno 590,7 miliona KM – rekao je Novalić.

Rebalansom će biti alocirana sredstva iz tzv. klirinškog duga u iznosu od 107 miliona KM, koja su ostala neutrošena u budžetu FBiH za 2018. godinu, a iz kojih će se finansirati projekti izgradnje brze ceste Lašva-Nević polje, izgradnja Južne obilaznice Mostara i drugo.

Također, planirana su i dodatna sredstva za izgradnju putne infrastrukture u iznosu od 45 miliona KM, koja se odnose na dividendu JP „Elektroprivreda BiH“ i za koja se očekuje da budu uplaćena u narednom periodu, a bit će korištena za izgradnju tunela Hranjen prema Goraždu.

– Ubrzana izgradnja putne infrastrukture je od posebnog značaja, jer ima najveći multiplikator efekat na ekonomski rast, posebno imajući na umu da se koristie domaća radna snaga, domaći inputi u proizvodnji, kao i domaća mehanizacija – rekao je Novalić.

Rebalanskom su planirana dodatna sredstva od dva miliiona KM  za nastavak izgradnje aerodroma u Bihaću, koja su također ostala neutrošena u budžetu FBiH za 2018. godinu.

Premijer Novalić je naglasio je da su ovogodišnjim budžetom FBiH za projekte izgradnje tog aerodroma već osigurano 3,5 miliona KM, te će taj iznos, zajedno sa pomenutih dva miliona KM, u izmjenama i dopunama budžeta FBiH za 2019. godinu dostići  iznos od 5,5 miliona KM namijenjenih tom projektu.

Planirano je i dodatnih osam miliona KM na ime transfera nižim nivoima vlasti – kantonima i općinama, te taj transfer sada ukupno iznosi 18 miliona KM.

– U dijelu finansiranja došlo je do značajne izmjene u strukturi domaćeg dugoročnog i kratkoročnog zaduživanja, iz razloga što se, zbog povećanja prihoda od indirektnih i direktnih poreza, smanjila potreba za finansiranjem budžeta, te su smanjene planirane emisije obveznica za 20 miliona KM (sa 250 na 230 miliona KM), dok je kod kratkoročnih trezorskih zapisa neto efekat emisije smanjen sa 120 na 100 miliona KM. Također, zbog poboljšane likvidnosti budžeta FBIH smanjene su emisije trezorskih zapisa koje su planirane za nivelaciju gotovinskog toka. Iz ovog razloga emisije trezorskih zapisa su smanjene sa 380 na 100 miliona KM. Iz istog razloga je smanjena i otplata domaćeg pozajmljivanja, odnosno dospijeće trezorskih zapisa u iznosu od 260 miliona KM – pojasnio je Novalić.

Ocijenio je da je pripremljeni rebalans ovogodišnjeg budžeta FBiH primjer dobre prakse u planiranju i upravljanju javnim sredstvima, jer se uprkos planiranim dodatnim rashodima, tekuća potrošnja povećala za svega 1,4 miliona KM,  te da je račun finansiranja smanjen za 300 miliona KM.

Time je, kako kaže, potvrđeno opredjeljenje Vlade FBiH u zadržavanju restriktivne budžetske potrošnje i ograničavanju rasta javne potrošnje, te samim tim i potreba za domaćim i inostranim zaduživanjem.

– S druge strane, značajno su povećana sredstva za kapitalna ulaganja i kapitalne investicije, koje će sasvim sigurno biti jedan od značajnijih pokretača ekonomskog rasta u Federaciji BiH.  U kombinaciji za poreznim rasterećenjem privrede, koje očekujemo da će se ubrzo desiti, očekujemo stabilan i kontinuiran rast te povećanje privatne potrošje kroz povećanje realnih plaća i povećanje broja uposlenih – poručio je Novalić poslanicima na vanrednoj sjednici Predstavničkog doma u obrazloženju rebalansa budžeta za 2019.godinu.