Online konferencija o programima podrške malim i srednjim preduzećima u BiH

Online konferencija o programima podrške malim i srednjim preduzećima u BiH

SARAJEVO, 28. aprila (FENA) – “Bosna i Hercegovina u procesu pristupa Evropskoj uniji – Kriza je šansa za ubrzanje procesa“, tema je online konferencije koja se održava danas u organizaciji Udruženja za poduzetništvo i posao LiNK i Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta.

U fokusu sudionika skupa jeste prezentacija i analiza sistema i programa podrške malim i srednjim preduzećima, uključujući prakse i iskustva Nizozemske, te analiza o tome u kojoj mjeri kriza predstavlja šansu za ubrzanje procesa socioekonomskih reformi u BiH.

Federalni ministar razvoja poduzetništva i obrta Amir Zukić istaknuo je važnost pravovremene reakcije kako bi mala i srednja preduzeća prevazišla poteškoće u novonastaloj situaciji, uzorokovanoj pandemijom koronavirusa.

Obraćajući se sudionicima konferencije, Zukić je ukazao na ključne pravce djelovanja Vlade FBiH i resornog ministarstva, izdvajajući mjere za sanaciju posljedica krize, te poteškoće koje su posljedica administrativne fragmentiranosti i podijeljenosti nadležnosti na relaciji Federacija-kantoni-lokalne zajednice.

Izrazio je očekivanje da će zakonom, koji se kolokvijalno naziva “korona zakon”, biti razriješena pitanja subvencija i drugih pitanja od značaja za ublažavanje posljedica krize, navodeći da bi nakon toga trebao uslijediti set zakona koji se tiču pravne dimenzije i radnopravnog statusa.

Ministar Zukić je potcrtao važnost kontinuiranog djelovanja na poboljšanju regulatornog okvira i poslovnog ambijenta, te u tom kontekstu usvajanja Zakona o obrtu u ‘osvježenoj verziji’, a kako bi se na najoptimalniji način regulirala oblast mikrobiznisa u formi obrta, te zakona o poticanju razvoja male privrede u skladu sa standardima EU, uključujući i zakon o unapređenju poslovne infrastrukture.

Neophodno je, kako je kazao, osigurati ‘prolaz’ i niza drugih propisa koji već dugo na agendi Parlamenta i Vlade FBiH, a prije svih, Zakona o stečaju i Zakona o porezu na dobit, koji bi trebao biti korigiran u pravcu reinvestiranja i stimuliranja investiranja putem pozitivne porezne politike i iznalaženju efikasnijih rješenja, uključujući i aktiviranje odgovarajućih programa podrške, te formiranje kreditno-garantnog fonda za mala i srednja preduzeća.

Sudionike online konferencije pozdravio je i ambasador Kraljevine Nizozemske u Bosni i Hercegovini Reinout Vos, izražavajući zadovoljstvo činjenicom da su resorna entitetska ministarstva i drugi nivoi vlasti u BiH prepoznali priliku da zajedno rade i na rješavanju problema proisteklih iz aktuelne krize.

Ocijenio je kako je dijalog između svih nivoa vlasti od ključne važnosti za razvoj poduzetništva i poboljšanje poslovnog okruženja u BiH, a naročito za rad malih i srednjih preduzeća.

Mišljenja je da je jedino na takav način moguće uspostaviti efikasan sistem i mehanizam koji su u funkciji ekonomskog razvoja i prosperiteta na općem planu.

Sudionici konferencije elaboriraju brojna pitanja od značaja za privredni oporavak i rast, uključujući način registriranja preduzeća, pitanje parafiskalnih nameta i transparentnost finansiranja, kao i prioritete sadržane u novim programima socio-ekonomskih reformi, usvojenim početkom godine.

U radu online konferencije sudjeluju predstavnici kantonalnih i entitetskih resornih ministarstava, kao i drugih javnih institucija, te poduzetnici i predstavnici njihovih udruženja.

Rad skupa odvija se u dva panela posvećena sistemima podrške biznisima i programima podrške startupima.

Konferencija je organizirana u okviru implementacije projekta „Ubrzanje socioekonomskih reformi većim uključivanjem u proces EU integracija“, koji finansira Ambasada Kraljevine Nizozemske u okviru programa MATRA