Organizatori sajmova u BiH traže podršku kako bi ublažili posljedice pandemije

Organizatori sajmova u BiH  traže podršku kako bi ublažili posljedice pandemije

SARAJEVO, 18. juna (FENA) – U Vanjskotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine u Sarajevu održana je sjednica Odbora Grupacije organizatora sajmova u Bosni i Hercegovini na kojoj je razmatrana aktualna problematika, s obzirom na to da je pandemija koronavirusa, pored ostalih privrednih sektora, snažno uticala na globalnu sajamsku industriju, pa tako i na sajmove u Bosni i Hercegovini.

Tokom diskusije posebno je naglašeno da su organizatori sajmova u BiH proglašenjem pandemije koronavirusa i uvedenim restriktivnim mjerama (zabrana rada, okupljanja i putovanja) pretrpjeli izuzetno veliku materijalnu štetu koju nikako sami ne mogu nadoknaditi (pogotovo oni koji su po kalendaru imali planirane sajmove u prvoj polovini godine), te da niti jedna od usvojenih mjera za ublažavanje posljedica pandemije koronavirusa, na bilo kom nivou u BiH, nije ovu branšu uzela u obzir. U tom smislu, usaglašeno je da je neophodno hitno tražiti i organizovati sastanke sa svim nadležnim institucijama na državnom i entitetskom nivou s ciljem iznalaženja mogućnosti da se bar malo ublaži pričinjena šteta.

Procjenjuje se da globalna ekonomska šteta od otkazivanja sajmova iznosi oko 15 milijardi eura ukupnog gubitka u proizvodnji samo u prvom kvartalu 2020. godine. Mnoge izložbe i sajmovi u Evropi mogu se preusmjeriti i održati kasnije tokom godine, međutim gubitak prometa u prvoj polovini godine, mnoge kompanije, a posebno u Bosni i Hercegovini, dovodi u ozbiljne poteškoće.

Kratkoročni otkazi ili odlaganja sajmova imaju neposredan i direktni negativni uticaj jer odgađaju planirano poslovanje i prihode. To predstavlja egzistencijalni rizik posebno za mala i srednja poduzeća, kako za izlagače, tako i za kupce (izlagače i posjetioce sajmova). MSP su okosnica evropske ekonomije, pa ih vlade i institucije zemalja članica trebaju tretirati s visokom relevantnošću, ocijenjeno je na skupu.

Nakon diskusije, zaključeno je, između ostalog, da se odmah upute zahtjevi za održavanje dva hitna sastanka. Prvi sa predsjedavajućim Vijeća ministara BiH, Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Ministarstvom finansija i trezora BiH i resornim ministrima entitetskih vlada, na kojem bi se razgovaralo o iznalaženju mogućnosti za saniranje šteta nastalih zbog otkazivanja sajmova, te posebnoj finansijskoj i administrativnoj pomoći za saniranje posljedica zbog uvedenih mjera protiv širenja pandemije COVID-19 i

Kako ističu iz VTKBiH, drugi sastanak je planiran sa entitetskim kriznim štabovima kako bi se od njih dobile jasne preporuke i odobrenja da li se i kada može očekivati popuštanje (ili obustava) uvedenih restriktivnim mjera i zabrane okupljanja i organizacije sajmova, konferencija i sl. događaja, kao i turističkih, odnosno poslovnih putovanja, bez čega je nemoguće bilo kakvo dalje planiranje organizacije sajmova do kraja godine.

Na sastanku je razgovarano i o potrebi revizije kalendara sajmova u 2020. godini, s obzirom na to da su brojni domaći sajmovi, koji su trebali biti održani u prvom polugodištu, otkazani, a neki su pomjereni u nove jesenje termine. Po ovom pitanju je zaključeno da se po prikupljanju informacija o otkazivanju, odnosno pomijeranju planiranih termina sajmova, a nakon što se održe traženi sastanci sa predstavnicima institucija u BiH i kriznim štabovima, te dobiju eventualni pozitivni odgovori od njih, napravi i izda revidirani sajamski kalendar.