Početkom proljeća brojni radovi na rekonstrukciji putne infrastrukture u KS

Početkom proljeća brojni radovi na  rekonstrukciji putne infrastrukture u KS

SARAJEVO, 12.marta (FENA) – Početkom građevinske sezone u Kantonu Sarajevo počet će realizacija brojnih projekata na sanaciji i izgradnji putne infrastrukture, a ministar saobraćaja Adnan Šteta i direktor Direkcije za puteve KS Selmir Kovač najavili su ubrzanu dinamiku izvođenja radova.

Radi se o kompletnom prstenu, od Baščaršije do Stupa, jer, kako su kazali, cilj je potpuno rekonstruisana gradska magistrala bez udarnih rupa, a sanirat će se i pružni prijelazi.

Radovi bi se izvodili od 09.00 do15.00 sati, poslije jutarnjih i prijepopodnevnih gužvi, što će Ministarstvo propisati posebnim elaboratom o izmjeni režima saobraćaja. Također će biti određen rok od 30 dana za završetak radova.

Bit će pokrenuti i projekti sanacije Hrasničke ceste u općini Ilidža dužine 1.000 metara, ulice Avde Palića u općini Novi Grad u dužini oko 550 metara, kao i ulice Ljubljanska u Novom Sarajevu, potom sanacija Regionale Igman – Hadžići, sanacija R445 Lješevo (Ilijaš), kao i dijelova ulica Omladinska u Vogošći i u naselju Tihovići, a pokrenute su i zajedničke javne nabavke sa Općinom Stari Grad za sanaciju pješačke zone u ulici Štrosmajerova. U planu je i sanacija mosta u Halilovićima.

Također će krenuti i sanacija Velike aleje, odnosno rekonstrukcija regionalnog puta R-447 Dariva – Hreša, dionica: Dariva – Mošćanica dužine 450 metara,  dijela Drinske ulice, dionica: raskrsnica sa ulicom Hamdije Čemerlića – raskrsnica sa ulicom Adema Buče dužine 2,5 kilometra, potom dijela Reljevske ulice u naselju Reljevo Dvor, dionica: M-17 – most preko rijeke Bosne dužine 270 metara, Rustempašine ulice, dionica:kružni tok – Rustempašin most u dužini od 300 metara, rekonstrukcije i izgradnje dijela “0” transferzale, dionica: raskrsnica sa ulicom Zmaja od Bosne – raskrsnica sa ulicom Vilsonovo šetalište u dužini od 220 metara.

Također, je najavljena i rekonstrukcija raskrsnice regionalnog puta R-442a Hadžići – Igman – Krupac i lokalnog puta Gornja Grkarica – Babin Do u mjestu Gornja Grkarica (kod Doma policije) sa pretvaranjem iste u kružni tok saobraćaja, regionalnog puta R-445, dionica: Pružni prijelaz Alića han – most Gnionica dužine 440 metara, rekonstrukcije puta u ulici Ahatovićka, dionica: raskrsnica sa Dobroševićkom ulicom – autobuska okretnica u naselju Ahatovići od 670 metara te sanacije  dijela VII transferzale pored “Grasa”, saopćeno je iz Pres-službe KS.