Podrška reformi sistema poticaja za obnovljive izvore energije u BiH

Podrška reformi sistema poticaja za obnovljive izvore energije u BiH

SARAJEVO, 6. augusta (FENA) – Radi zajedničkog razmatranja predložene reforme sistema podsticaja za obnovljive izvore energije (OIE), Centar za životnu sredinu iz Banja Luke organizirao je sastanak s drugim relevantnim nevladinim organizacijama iz sektora zaštite životne sredine i predstavnicima GIZ-a kako bi se predstavio predloženi koncept reforme.

Učesnici sastanka istakli su da u principu cijene predloženu reformu, jer predviđa uvođenje transparentnog mehanizma za efikasnu raspodjelu poticaja za obnovljive izvore energije kroz aukcijski sistem i direktno učešće građana i lokalnih zajednica u energetskoj tranziciji BiH.

Međutim, kada je riječ o definisanju detaljnih poticajnih projekata po veličini i tehnologiji OIE elektrana, ekološke organizacije koje učestvuju u projektu izrazile su potrebu za daljnjim razmatranjem i propitivanjem poticaja za hidroenergiju generalno, a posebno malih hidroelektrana, kao i potrebe za usklađene administrativne procedure za koncesije i dozvole s odgovarajućim ekološkim zahtjevima i kriterijima održivosti.

Prijedlog ima za cilj smanjenje troškova poticaja za obnovljive izvore energije i olakšavanje razvoja projekata obnovljive energije u potpuno liberaliziranom elektroenergetskom sektoru kroz uvođenje aukcija za obnovljivu energiju. Za male instalacije OIE, postojeći sistem poticaja će ostati na snazi ​​davanjem prioriteta lokalnim energetskim inicijativama i prosumerima.

Predstavnici nevladinih organizacija pažljivo će pratiti objavljene prijedloge na web stranicama ministarstava i dati komentare i rješenja s ciljem poboljšanja prijedloga, saopćeno je iz Centra za životnu sredinu.