Podrška Svjetske banke -Niži troškovi i efikasniji transport na zapadnom Balkanu

Podrška Svjetske banke -Niži troškovi i efikasniji transport na zapadnom Balkanu

WASHINGTON/SARAJEVO, 19. aprila (FENA) – Novi Projekt olakšanja trgovine i transporta na zapadnom Balkanu će smanjiti i vrijeme i troškove trgovine na zapadnom Balkanu. Odbor direktora Svjetske banke je odobrio projekt od 90 miliona američkih dolara, koji predstavlja prvu fazu višefaznog programa ukupne vrijednosti 140 miliona američkih dolara.

Projekt će finansirati dizajniranje, razvoj i implementaciju inicijativa za unapređenje transparentnosti i integriteta, smanjenje transakcijskih troškova, jačanje međuagencijske koordinacije i smanjenje vremena potrebnog za prekograničnu trgovinu.  

 – Čekanja na graničnim prijelazima na zapadnom Balkanu su pet puta duža nego u mnogim zemljama EU i kamioni godišnje provedu oko 26 miliona sati na graničnim prijelazima u regiji – to je skoro 3.000 godina” kaže Linda Van Gelder, regionalna direktorica Svjetske banke za zapadni Balkan.

Ovaj projekt će osigurati ukupno 140 miliona američkih dolara za šest zemalja zapadnog Balkana, učesnica u regionalnom projektu, pri čemu će se u prvoj fazi osigurati sredstva za Srbiju (40 miliona američkih dolara), Sjevernu Makedoniju (30 miliona američkih dolara) i Albaniju (20 miliona američkih dolara). Predviđeno je smanjenje godišnjih troškova izvoza i uvoza za preko 10 procenata.

Iako zapadni Balkan može izvoziti u Evropsku uniju (EU) bez carina, samo 10 do 20 procenata firmi iz regije su izvoznici. Provođenje procedura, uključujući inspekciju i carinu,  i vrijeme provedeno na granicama i prelazima smanjuju efikasnost, povećavaju troškove i otežavaju trgovinu. U Albaniji, recimo, 87 procenata domaćih firmi svu svoju proizvodnju prodaju na domaćem tržištu, 10 procenata izvozi u EU, a samo tri procenta prodaje ostalim zemljama zapadnog Balkana. Cilj ovog projekta je povećanje regionalne trgovine smanjenjem netarifnih mjera, vremena potrebnog za carinjenje roba i sveukupnih troškova trgovine.

Projekt olakšanja trgovine i transporta na zapadnom Balkanu će olakšati kretanje roba između zemalja regije uvođenjem Nacionalnog jednošalterskog sistema (NSW sistem), uvezivanjem ključnih agencija u cilju smanjenja vremena potrebnog za uvoz i izvoz kroz digitaliziranu carinu, poboljšanjem infrastrukture na graničnim prelazima i uvođenjem novih tehnologija, kao što su Inteligentni transportni sistem (ITS) i Sistem za upravljanje i pružanje informacija o pomorskom prometu (VTMIS).  

 – Unapređenjem infrastrukture, uvođenjem novih tehnologija i povećanjem koordinacije između agencija, ovaj projekt će ojačati trgovinu i rast u cijeloj regiji – kaže Van Gelder.

Projekt će doprinijeti i smanjenju emisije stakleničkih gasova od skoro 30.000 tona, kroz smanjenje vremena čekanja vozila na granicama, postavljanje solarnih panela na carinskim objektima i sadnju novog drveća uz parkirališta.

Ostale koristi od projekta za okoliš uključuju manje korištenje papira zbog digitalizacije, povećanu energetsku efikasnost novih i obnovljenih objekata i uvođenje sistema ranog upozorenja za praćenje rizika od klimatskih promjena i predviđanje poremećaja trgovine na cestovnoj mreži, saopćeno je iz Svjetske banke.