Porast ukupnih emisija stakleničkih plinova u BiH

Porast ukupnih emisija stakleničkih plinova u BiH

SARAJEVO, 26. februara (FENA) – U Bosni i Hercegovini ukupna izračunata emisija stakleničkih plinova u sektoru otpada u 2017. godini iznosila  je 944,5 gigagrama1 CO2-eq (ekvivalent CO2 emisije).

Došlo je do istovremenog pada emisija iz odlaganja čvrstog otpada i porasta ukupnih emisija stakleničkih plinova u sektoru otpada za jedan posto u poređenju s 2016. godinom, objavila je danas Agencija za statistiku BiH.

Konačno u 2017. godini velika postrojenja za tretman otpadnih voda u BiH su bila u punom radnom kapacitetu, i time je došlo do prikazane promjene udjela izvora emisija stakleničkih plinova u BiH.

 Razlog rasta emisije CH4 (metan) je značajan rast udjela zbrinjavanja otpadnih voda i posljedično, emisija koje proističu iz tog procesa.

Istovremeno je primjetan pad emisija s odlagališta otpada i N2O (plin) iz upravljanja otpadnim vodama.

IPCC metodologija koja se koristi za procjenu emisija stakleničkih plinova slijedi tzv. „IPCC smjernice“, koje predstavljaju procedure procjene emisija stakleničkih plinova date od međunarodnih stručnjaka grupe Međuvladinog panela o klimatskim promjenama (IPCC) i koje slijedi većina zemalja potpisnica Kyoto protokola za procjenu nacionalnih godišnjih emisija stakleničkih plinova.

Staklenički plinovi (GHG) iz sektora upravljanja otpadom uključuju ugljen-dioksid (CO2), metan (CH4) i azotni oksid (N2O). Emisija stakleničkih plinova je iskazana u smislu CO2-ekvivalenta, gdje se potencijal globalnog zagrijavanja metana (glavni sastojak deponijskog gasa) i azotnog oksida nalazi u odnosu 21 za metan i 310 za azotni oksid u odnosu na sam CO2.

Za proračun godišnje emisije stakleničkih plinova iz odlagališta čvrstog komunalnog otpada koristi se IPCC metodologija.

Emisije stakleničkih plinova u BiH su izračunate samo za odloženi komunalni otpad, gdje je sistemom javnog odvoza otpada pokriveno do 74 posto stanovništva BiH.