Potpisani ugovori za zapošljavanje 102 medicinska radnika u KS

Potpisani ugovori za zapošljavanje 102 medicinska radnika u KS

SARAJEVO, 19. oktobra (FENA) – Javna ustanova Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo danas je u svojim prostorijama upriličila potpisivanje ugovora s poslodavcima koji su obuhvaćeni Programom sufinansiranja zapošljavanja medicinskog kadra u javne zdravstvene ustanove i javne ustanove iz oblasti socijalne zaštite – Covid 19.

Cilj Programa je obezbjeđenje potrebne kvalifikacione strukture radne snage i smanjenje broja nezaposlenih na području Kantona Sarajevo.

Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo objavila je javni poziv 31. augusta, a lista aplikanata koji su ispunili uslove po ovom programu je objavljena na web stranici Službe. Planirana sredstva za ove namjene iznose milon i 105.122 KM, a cilj je zapošljavanje 102 nezaposlene osobe i to 30 sa VŠS i VSS i 72 sa SSS.

Ugovore s poslodavcima uime JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo potpisala je v.d. direktorice Edina Ljubuškić.

Ona je naglasila da se radi o programu sufinansiranja zapošljavanja medicinskog kadra za zdravstvene ustanove, kao u javne ustanove iz oblasti socijalene zaštite.

– Namjera nam je da kroz ovaj Program, pod nazivom Covid 19, zaposlimo 102 nazaposlene osobe. Prvi put smo kao služba povećali iznose po pojedinačnom sufinansiranom licu. Za VSS smo izdvojili 2.500 KM, a za SSS 1.500 KM. U slučaju da se tendencija nastavi Služba će po usvajanju rebalansa imati određena sredstva koja će moći koristiti u nekim programima kako bismo mogli da nastavimo ovakav način pomaganja našem zdravstvenom sistemu u KS – kazala je Ljubuškić.

Premijer Kantona Sarajevo Mario Nenadić čestitao je svima koji su pripremili ovaj važan Projekat, kao i svima koji su aplicirali i dobili prilku za zapošljavanje dodatnog broja medicinskih kadrova u svojim ustanovama.

– Projekat je interesantan u kontekstu pogoršane epidemiološke situacije. Pokrenuli smo ga prije pet mjeseci u okviru prvog talasa pandemije, kada smo zagovarali na koji bi način Vlada KS mogla pomoći jačanju kapaciteta. Projekat je pokrenut blagovremno pred pogoršanu situaciju i stanje kakvo jeste. Navedeni broj zaposlenih nismo kreirali napamet, radili smo u dogovoru sa javno zdravstvenim ustanovama i institucijama socijalne zaštite i Skupština je zdravstvo u KS tretirala odvojeno u okviru zaključaka o moratoriju za zapošljavanje – kazao je Nenadić.

Naveo je da će od 102 buduća medicinska radnika u Općoj bolnici “Abdulah Nakaš” biti zaposleno 12 sa VSS i 24 sa SSS, u Domu zdravlja KS – 12 VSS i 24 SSS, u Hitnu pomoć – 5 VSS i 5 SSS, u Gerontološki centar 1 VSS i 4 SSS, u Domu za djecu bez roditeljskog staranja 5 SSS, u Terapijsku zajendicu 5 SSS te u Domu za zbrinjavanje osoba sa invaliditetom 5 SSS.