Predsjedništvo UO SSSBiH utvrdilo Prijedlog općeg kolektivnog ugovora za FBiH

Predsjedništvo UO SSSBiH utvrdilo Prijedlog općeg kolektivnog ugovora za FBiH
 

SARAJEVO, 11. januara (FENA) – Predsjedništvo Upravnog odbora Saveza samostalnih sindikata BiH (UO SSSBiH)  utvrdio je Prijedlog općeg kolektivnog ugovora za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine.

Prijedlog  će u najkraćem roku biti upućen Udruženju poslodavaca FBiH, uz inicijativu za pokretanje pregovora, a potom i Vladi Federacije BiH kao trećem socijalnom partneru, a u skladu sa Zakonom o radu FBiH, saopćeno je iz SSSBiH.

Utvrđeno je da minimalna satnica koju SSSBiH traži, bude 3,59 KM, a  također, članovi Predsjedništva su se usaglasili da se Ustavnom sudu FBiH uputi inicijativa za ocjenu ustavnosti člana 114. Zakona o radu FBiH.

Na  Konstituirajućoj sjednici Predsjedništva Upravnog odbora Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine, održanoj u četvrtak u Sarajevu,  finalizirano je i imenovanje članova u svim organima i tijelima SSSBiH za mandatni period 2018-2022. godine.

Razmatrana je  i Uredba o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u FBiH, koja je SSSBiH dostavljena u formi nacrta, i na koju je Sindikat dao svoje primjedbe.

-Zaključeno je da se od Federalnog ministarstva rada i socijalne politike zatraži zakazivanje zajedničkog sastanka sva tri socijalna partnera kako bi se analizirale primjedbe dobijene od  sindikata i poslodavaca, te došlo do konsenzusa i zajedničkog teksta ove uredbe. Takođe, razmatran je i Prednacrt zakona o reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca.

Kada je riječ o obilježavanju 1. maja, Međunarodnog praznika rada, Predsjedništvo UO SSSBiH je usvojilo Prijedlog odluke da se ove godine najveći radnički praznik obilježi u Zenici, o čemu će konačnu odluku donijeti Upravni odbor SSSBiH –  saopćeno je iz Sindikata BiH.