Predstavljen Registar taksi i naknada u FBiH i aktivnosti na tom planu

Predstavljen Registar taksi i naknada u FBiH i aktivnosti na tom planu

SARAJEVO, 13. marta (FENA) – Registar taksi i naknada u Federaciji BiH, koji je sačinjen u saradnji s predstavnicima Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), a u sklopu Projekta reforme fiskalnog sektora (FAR), predstavljen je danas u Sarajevu.

Prezentacija, upriličena u saradnji USAID-ovog projekta i Centra za zastupanje građanskih interesa – Fondacije CPI, bila je prilika za detaljnije razmatranje aktivnosti u kontekstu uspostavljanja zakonskog okvira, s fokusom na neophodnost usvajanja zakona o registru taksi i naknada u FBiH i jačanje transparentnosti, finansijske discipline i odgovornosti u toj oblasti.

Direktor Ureda za ekonomski razvoj Misije USAID-a u BiH Andrew Boegel novinarima je kazao kako su aktivnosti poduzete u spomenutoj oblasti u funkciji unapređenja poslovnog ambijenta u Bosni i Hercegovini i privlačenja stranih investicija, te da privredni subjekti trebaju tačno znati koje takse i naknade su dužni da plaćaju.

– Registar taksi i naknada u FBiH još nema punu pravnu snagu i zbog toga smo danas ovdje kako bi razgovarali o usvajanju zakona (zakona o registru taksi i naknada u FBiH) – podsjetio  je Boegel, navodeći kako su prihodi od poreza u posljednjih nekoliko godina u BiH enormno povećani, za više od 360 miliona KM.  

Istaknuo je kako USAID-ova misija  ‘osluškuje’ potrebe koje privredni subjekti u BiH izražavaju, dovodeći to u kontekst ‘Reformske agende u BiH’ i potrebe smanjenja tereta za privredne subjekte, kao i sagledavanja tokova u sektoru javnih finansija, te informiranja o tome gdje se novac prikupljen od taksi i naknada plasira.

Na značaj koraka koji prate aktivnosti u sklopu USAID-ovog FAR projekta ukazao je i šef tog projekta Mark Campbell, potcrtavajući važnost uvođenja pune transparentnosti u oblasti naplate taksi i naknada, te podsjećajući da je s tim ciljem ostvarena bliska saradnja s Federalnim ministarstvom finansija na izradi prve verzije Registra taksi i naknada, koji je, u međuvremenu, objavljen na službenoj stranici tog ministarstva.

Istovremeno, pojašnjava kako se radi o Registru koji je Vlada FBiH usvojila u novembru 2017. godine, te da je sada potrebno da se usvoji zakon koji će dati pravnu snagu tom aktu kako bi građani i privredni subjekti bili upoznati o tome šta tačno trebaju da plaćaju.

Prema ocjeni organizatora prezentacije, cilj donošenja zakona o registru taksi i naknada jeste  uspostava pravne sigurnosti, transparentnosti i predvidivosti propisivanja naplate taksi i naknada, kao i osiguranje i zaštita integriteta obveznika plaćanja u FBiH.  

Takse i naknade su, kako je rečeno, po prirodi parafiskalni nameti čiji registar sadrži pregled neporeznih prihoda u Federaciji BiH, kantonima i općinama i naknada koje se plaćaju za registraciju firme i tokom poslovanja, te pregled naknada koje su obavezne za sve privredne subjekte, kao i naknada koje se plaćaju za korištenje određenih dobara.

Neki od ciljeva uspostave spomenutog registra jesu identificiranje i harmoniziranje parafiskalnih nameta na svim nivoima vlasti i njihovo smanjivanje (vodne naknade, naknade za šume, takse turističkim zajednicama i druge takse i naknade), a što je u skladu s Reformskom agendom Vlade FBiH i što bi u konačnici trebalo voditi poreznom rasterećenju privrede.