Predstavljene mogućnosti ulaganja u Bosnu i Hercegovinu na konferenciji EBRD-a

Predstavljene mogućnosti ulaganja u Bosnu i Hercegovinu na konferenciji EBRD-a

SARAJEVO, 9. maja (FENA) – Trećeg dana Godišnje skupštine Evropske banke za obnovu i razvoj predstavljene su mogućnosti ulaganja u Bosnu i Hercegovinu.

– Na najbolji način poslovna zajednica prezentirala je svoje mogućnosti. Bosanskohercegovačke kompanije su pokazale da gotovo nema ozbiljnijeg stranog investitora koji nije uspio u Bosni i Hercegovini – kazao je potpredsjednik Vanjskotrgovinske komore BiH Ahmet Egrlić.

EBRD je, po njegovim riječima, ukazala da želi ići u pravcu ‘zelenih’ investicija koje trebaju doprinijeti očuvanju okoliša. Na tome, kako je istakao, već rade Mostar, Sarajevo, Zenica i Banja Luka.

Profesor na Univerzitetu u Sarajevu Anto Domazet naveo je da je vidljivo za Bosnu i Hercegovinu da je strategija stranih direktnih investicija izuzetno značajna i to one strane direktne investicije koje obuhvataju “green field” i reinvestiranje.

– To treba da bude vodeća strategija jer smo mi period privatizacije naših kompanija već uglavnom završili. Kada gvorimo o visini stranih direktnih investicija u našoj zemlji treba shvatiti da nismo privatizirali sve ono što se moglo da proda stranim partnerima, kao što je to uradila Crna Gora, Srbija i mnoge druge zemlje u okruženju. Mi još uvijek imamo BH Telecom i elektroprivrede u našem vlasništvu i niz strateških javnih preduzeća u državnom vlasništvu. Nije to put privlačenja investicija nego upravo ovo reinvestiranje postojećih investicija i “green field” nove investicije. To zahtijeva politike koje se moraju znatno više fokusirati na naše resurse, mogućnosti i imidž koji ima naša zemlja kao dobra destinacija stranih investicija – potcrtao je Domazet.

Zaključio je da je prisutno veliko zadovljstvo stranih investitora o obavljenim investicijama u Bosni i Hercegovini ali da ih je malo, pa ih treba u narednom periodu povećati.

Istovremeno, stranim investitorima, tvrdi Domazet, treba naglasiti da reinvestiraju dobit, a ne da je transveriraju u zemlje prijekla svojih kompanija.

Direktor Agencije za unapređenje stranih investicija u Bosni i Hercegovini (FIPA) Gordan Milinić poručio je da su skoro duplo povećana ulaganja Evropske banke za obnovu i razvoj u Bosni i Hercegovini.

– Namjera je nastaviti s rastom stranih direktnih ulaganja koji je otpočeo prije tri godine sa 778 miliona KM tokom 2017. godine, a 800 miliona KM prošle godine. Očekujemo dalji porast stranih investicija i da će ovih događaja poput konferencija EBRD-a biti više u budućnosti – poručio je Milinić.