Predstavnički dom odobrio Prijedlog zakona o stečaju

Predstavnički dom odobrio Prijedlog zakona o stečaju

SARAJEVO, 26. januara (FENA) – Prijedlog zakona o stečaju, čiji je predlagač Federalna vlada, odobren je većinom glasova na današnjoj online sjednici Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.

Ovim zakonom se uređuju predstečajni i stečajni postupak, pravne posljedice otvaranja i provođenja tih postupaka te reorganizacija stečajnog dužnika nesposobnog za plaćanje na osnovu stečajnog plana. Kako je navedeno u obrazloženju za ovaj postupak, tekst sadrži zakonska rješenja neophodna za otklanjanje štetnih posljedica po poslovne subjekte, nastale usljed pandemije COVID-19.

Propisana su potpuno nova zakonska rješenja kojima se uvodi predstečajni postupak kao potpuno nova faza sudskog postupka, s ciljem revitalizacije poslovnih subjekata koji se susreću s određenim poteškoćama i otklanjanja tih poteškoća kako bi poslovni subjekt ponovno nastavio normalni rad.

Hitni postupak za donošenje zakona je predložen s ciljem otklanjanja štetnih posljedica po poslovne subjekte u Federaciji BiH, odnosno po kompletnu privredu, kao i radi što bržeg a neophodnog privrednog oporavka Federacije BiH u uvjetima pandemije.

U razlozima za donošenje ovog zakona je navedeno da se, analizirajući postojeće zakonsko rješenje u oblasti provođenja stečajnog postupka, te uzevši u obzir sve činjenice koje ukazuju na određene nejasnoće i nepreciznosti u postojećim zakonskim odredbama, pristupilo izradi novog zakona o stečaju.

Novim predloženim zakonom se uređuje predstečajni postupak kojim se uvodi finansijsko i operativno restrukturiranje privrednih subjekata, a omogućeno je nelikvidnom privrednom društvu da zaključi nagodbu s povjeriocima s ciljem lakšeg i povoljnijeg izmirenja novčanih obaveza. Time bi se izbjegao stečaj privrednog društva i ono bi nastavilo poslovnu djelatnost, a povjerioci bi bili namireni bolje nego u stečajnom postupku koji dugo traje i puno košta.

Zakon propisuje da je Finansijsko informatička agencija (FIA) nadležna, odnosno ovlašćena da pokrene prekršajni postupak protiv stečajnog dužnika, odnosno organa ovlaštenog za zastupanje stečajnog dužnika, ako stečajni dužnik, odnosno organ ovlašten za njegovo zastupanje, ne podnese prijedlog za otvaranje stečajnog postupka u roku od 60 dana od nastupanja platežne nesposobnosti.

S obzirom na to da su ovim zakonom propisane dodatne nadležnosti Finansijsko-informatičkoj agenciji u pogledu stečajnog postupka, hitno je potrebno izmijeniti Zakon o toj agenciji na način da joj se da nadležnost propisana predloženim zakonom o stečaju te tako usklade ova dva zakona.

Osim Prijedloga zakona o stečaju i drugih akata, na današnjoj sjednici Predstavničkog doma su odobreni Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH, koji je u parlamentarnu proceduru također uputila Federalna vlada, kao i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednim savjetodavnim službama.

U toku je rasprava o Nacrtu zakona o zaštiti uzbunjivača, odnosno prijavitelja korupcije u FBiH, koji je predložila zastupnica Sabina Ćudić.

Ona je kazala da se ovaj tekst ne odnosi samo na zaštitu prijavitelja korupcije već i prijavitelja drugih krivičnih djela kao što je seksualno zlostavljanje, a propisane su i sankcije za lažno prijavljivanje.