Projekt EU4Justice zahtijeva neustrašive tužioce

Projekt EU4Justice zahtijeva neustrašive tužioce

SARAJEVO, 16. maja (FENA) – U okviru kontinuirane podrške Evropske unije sektoru vladavine prava u BiH, danas je predstavljen novi projekt pod nazivom “EU4Justice: Podrška borbi protiv organiziranog kriminala i korupcije u BiH”, a koji Evropska unija finansira s 2,2 miliona eura.

Dvogodišnjim projektom, kako su kazali zamjenik šefa Delegacije EU u BiH Khaldoun Sinno, ambasador Republike Francuske u BiH Guillame Rousson i voditeljica projekta EU4Justice – francuska tužiteljica Isabelle Arnal, želi se poboljšati učinkovitost, integritet i profesionalnost institucija u sektoru vladavine prava u BiH.

Jačanje nadzora i kontrole u tužilaštvima, jačanje kapaciteta resursa i nezavisnosti ureda disciplinskog tužioca, zajedničke interdisciplinarne obuke u svrhu postizanja boljeg odgovora na organizirani kriminal, korupciju i najčešće oblike krivičnih djela protiv privrede, samo su neke od komponentni projekta.

Projekt je, kako je rečeno, izazov za sudije i tužioce, jer se želi unaprijediti sadašnja praksa i rezultati u pogledu zapljene i oduzimanja nezakonito stečene imovine, kao i mehanizam praćenja koji će unaprijediti uzajamni pristup krivičnim spisima za agencije za provedbu zakona, tužilaštva i sudove.

Sinno i Rousson su kazali da je ključ ulaska BiH u EU pravna država – vladavina prava, ali je suština projekta, također, vratiti povjerenje građana u pravosudne institucije.

– Trebaju nam građani koji će vršiti pritisak na institucije, trebaju nam neustrašivi tužioci koji će se usuditi da djeluju i budu nezavisni i da poduzmu neophodne korake. Stoga, ovo nije samo projekt EU i Francuske već svih nas – kazao je Sinno i dodao da je projekt ključan i za ekonomski razvoj, jer investitori žele da njihove investicije budu zaštićene.

Naglašeno da je projekt poseban po načinu implementacije a implementira ga GIP Justice Coopération Internationale (GIP JCI), a planorano je više od 25 aktivnosti koje će obuhvatiti sve pravosudne institucije u BiH, Visoko sudsko i tužilačko vijeće, tužilaštva, sudove, ministarstva pravde, agencije za provedbu zakona i Agenciju za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije.

Bit će upriličena savjetovanja s ekspertima iz Francuske, a tužiteljica Arnal će raditi s brojnim institucijama, posebno s Visokim sudskim i tužilačkim vijećem BiH, a sve kako bi se poboljšala učinkovitost, integritet i profesionalnost institucija u sektoru vladavine prava u BiH.

Sinno, Rousson i Arnal su pozvali sve institucije, ali i medije na saradnju jer su uvjereni da će projektom biti poboljšana učinkovitost istraga i krivično gonjenje predmeta teške korupcije i organiziranog kriminala putem pojačane saradnje u cijelom sistemu krivičnog pravosuđa.