Projektom LIFE u BiH je 21 jedinica lokalne samouprave postala bolji servis

Projektom LIFE u BiH je 21 jedinica lokalne samouprave postala bolji servis

SARAJEVO, 18. juna (FENA) – Realizacijom trogodišnjeg Projekta poboljšanja poslovnog okruženja i privlačenja investicija na lokalnom nivou – LIFE, 21 jedinica lokalne samouprave u BiH postala je bolji servis svojih građana, a posebno privrednika, istaknuto je na predstavljanju rezultata projekta danas na Jahorini.

Međunarodna finansijska korporacija (IFC) – članica Grupacije Svjetske banke, u saradnji a britanskom ambasadom u BiH, kroz Projekt LIFE pružala je podršku procesu provođenja regulatornih reformi u lokalnim zajednicama na području cijele Bosne i Hercegovine.

Šefica Ureda IFC-a u BiH Lada Buševac izjavila je da je pred njima dug put jer na različitim nivoima vlasti u BiH postoji još 1.600 različitih zahtjeva i procedura koje vrlo često otežavaju poslovanje.

– Realizacijom Projekta LIFE smanjeni su administrativni zahtjevi prema privredi i građanima, koji danas brže, lakše i jeftinije dolaze do dozvola i rješenja u svojim općinama, gradovima i kantonima, te štede do 5,9 miliona KM godišnje u odnosu na stanje prije realizacije projekta – navela je Buševac.

Federalni ministar razvoja, poduzetništva i obrta Amir Zukić rekao je da je u Federaciji projekt obuhvatio 11 lokalnih zajednica i da je uvjeren da je vrijeme trajanja procedura za izdavanje različitih saglasnosti u njima prepolovljeno.

Ministar privrede i preduzetništva Republike Srpske Vjekoslav Petričević naglasio je da je u tom entitetu u projekt bilo uključeno 10 lokalnih zajednica i da će njihova iskustva će biti prenesena i drugima.

Na prezentaciji je naglašeno da je rezultat tog proaktivnog pristupa i realizacija 57 miliona KM investicija i otvaranje 329 novih radnih mjesta tokom trajanja projekta.