Prve isporuke gasa putem gasovoda Južna interkonekcija očekuju se 2023. godine

Prve isporuke gasa putem gasovoda Južna interkonekcija očekuju se 2023. godine

SARAJEVO, 31. maja (FENA) – BH-Gas je u proteklom periodu proveo sve pripremne aktivnosti kako bi ste stekli uslovi za objavu tendera za izradu studije uticaja na okoliš i studije izvodljivosti za projekt Južne interkonekcije, saopćeno je iz te kompanije.

Na web stranici BH-Gasa i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) danas je objavljen poziv za odabir konsultanta za izradu Studije izvodljivosti i Studije uticaja na okolinu i društvo za gasovod Južna interkonekcija Bosna i Hercegovina i Hrvatska, čime je zvanično i započeta realizacija projekta Južne interkonekcije.

Za izradu navedenih studija BH-Gas je dobio grant sredstava od USAID-a, koja će se realizirati preko EBRD-a. Cjelokupan proces javne nabavke će se provesti preko EBRD portala za elektronske nabave (EBRD Client E-Procurement Portal).

Vlada Federacije BiH je uvažavajući značaj pitanja sigurnosti snabdjevanja za potrošače prirodnog gasa, prethodno za ovaj projekat donijela zaključak o strateškom interesu istog za Federaciju BiH, te je zadužila resorno Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije i BH-Gas da intenziviraju aktivnosti na njegovoj realizaciji.

Radi se o gasovodu koji od granice Hrvatske i BiH vodi preko Posušja do Novog Travnika sa odvojkom za Mostar i on će biti spojen na postojeći transportni sistem.

Realizacijom projekta, Bosna i Hercegovina /Federacija BiH bi pored novog pravca snabdijevanja prirodnim gasom dobila pristup novim izvorima prirodnog gasa kao što su planirani LNG terminal Krk u Hrvatskoj, skladišta prirodnog gasa u susjednim zemljama, izvori gasa iz Kaspijske regije i drugi. Time bi se osigurala pozdanost i sigurnost snabdijevanja prirodnim gasom potrošača na  postojećem kao i novom planiranom pravcu, ističu iz BH-Gasa.

Istovremeno, kako se navodi,  sa izradom studija, planirana je i izrada Idejnog projekta sa elaboratom eksproprijacije za čiju namjenu su također obezbjeđena grant sredstva od Evropske komisije.

Izrada navedene dokumentacije je prvi korak ka realizaciji nove interkonekcije s krajnjim ciljem  ishođenja okolinske dozvole i urbanističke saglasnosti, nakon čega se očekuje izrada glavnog projekta i u konačnici izgradnja gasovoda i svih pripadajućih objekata.

Prve isporuke prirodnog gasa putem gasovoda Južna interkonekcija se očekuju 2023. godine, saopćeno je iz BH-Gasa.