Prvi dan konferencije Energa 2019 ponudio bogat program za učesnike

Prvi dan konferencije Energa 2019 ponudio bogat program za učesnike

SARAJEVO, 12. juna (FENA) – U okviru prvog dana konferencije Energa 2019, koja se u sklopu istoimenog sajma održava u Sarajevu, na programu su bile sesije “Aktuelnosti u elektroenergetskom sektoru BiH” i “Integracija vjetroelektrana u elektroenergetski sistem”.

Na prvoj sesiji predstavnici Međunarodne agencije za obnovljivu energiju Marcin Scigan i Emanuele Bianco, prezentirali su njihovu inicijativu za jugoistočnu Evropu i Analizu tržišta obnovljive energije za ovo područje.

Podsjetivši na značajno bogatstvo izvorima, u kombinaciji sa sve nižim troškovima tehnologije, naveli su da ovaj region ima dobru osnovu da privuče velike investicije u obnovljive izvore energije, te da će trend opadanja troškova za solarne i vjetroelektrane biti nastavljen sve do 2020.

U okiru prve sesije prezentirani su i rezultati 5. energetskog samita, koji je održan u aprilu ove godine u Neumu.

Više od 600 učesnika samita na radionicama i sastancima raspravljalo je o Energetskoj tranziciji. Status i izazovi tržišta u energetskoj tranziciji, potencijali biomase u BiH, reforma sistema poticaja obnovljivih izvora energije i građanska energija, energetska efikasnost kao element energetske tranzicije, perspektive gasnog sektora u energetskoj tranziciji, kao i uloga medija u procesu energetske tranzicije bile su teme o kojima se govorilo.

Na sesiji “Integracija vjetroelektrana u elektroenergetski sistem” istaknuto je da je razvijen pravno-regulatorni okvir osnovni preduslov za projekte vjetroelektrana. Bosna i Hercegovina ga ima, iako je trenutno u procesu unapređenja i usklađivanja sa EU legislativom, te još mnogo toga se treba uraditi na usklađenosti, dosljednosti i efikasnosti u primjeni donesenih rješenja u ovoj oblasti.

Voditelj prve faze izgradnje VE “Podveležje” Semir Nurković pojasnio je da je projekt izgradnje te vjetroelektrane predstavlja investiciju od 68 miliona eura, a njeno puštanje u pogon se očekuje u februaru 2021. Ukupna instalisana snaga bit će 48 MW, dok je očekivana godišnja proizvodnja 130 GWh, saopćeno je iz Press tima Energa 2019.