PUFBiH – Naplata javnih prihoda u prva tri mjeseca manja za 67,66 miliona KM

PUFBiH – Naplata javnih prihoda u prva tri mjeseca manja za 67,66 miliona KM

SARAJEVO, 6. aprila (FENA) – Porezni obveznici Federacije BiH su u periodu januar – mart ove godine uplatili 1.280.859.055 KM javnih prihoda za koje je nadležna Porezna uprava Federacije BiH, što je za 67.668.784 KM manje u odnosu na isti period prošle godine.

U strukturi direktnih poreza za prva tri mjeseca ove godine – porez na dohodak naplaćen je u iznosu od 105.918.998 KM, a za mart 35.398.600 KM; naknade i takse naplaćene su u iznosu od 108.003.911 KM, a za mart 26.290.048 KM; porez na dobit naplaćen je u iznosu od 82.752.502 KM, a za mart 32.811.345 KM; posebne naknade naplaćene su u iznosu 49.735.337 KM, a za mart 17.307.861 KM; porez na imovinu naplaćen je u iznosu od 31.865.098 KM, a za mart 6.629.582 KM; novčane kazne naplaćene su u iznosu 11.709.937 KM, a za mart 3.399.311 KM; ostali porezi naplaćeni su u iznosu od 165.572 KM, a za mart 38.663 KM.

U prva tri mjeseca ove godine naplaćeni su doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i doprinosi za slučaj nezaposlenosti u ukupnom iznosu od 889.273.844 KM, a za mart 290.550.292 KM.

Što se tiče strukture doprinosa u tom periodu – doprinosi za PIO/MIO naplaćeni su u iznosu 496.468.042 KM, a za mart 160.816.263 KM; doprinosi za zdravstveno osiguranje naplaćeni su u iznosu 351.729.617 KM, a za mart 116.233.184 KM; doprinosi za osiguranje za slučaj nezaposlenosti naplaćeni su u iznosu 41.076.185 KM, a u martu 13.500.844 KM.

Prema službenim evidencijama iz Jedinstvenog sistema registracije, kontrole i naplate doprinosa, u Federaciji BiH je prema prebivalištu zaposlenika 31. marta ove godine bilo 528.476 zaposlenih osoba i taj broj je manji u odnosu na 29. februar ove godine za 3.474 zaposlenih.

Broj zaposlenih 3. aprila ove godine bio je 520.641 i u odnosu na 29. februar ove godine smanjen je za 11.309 zaposlenih, dok je u odnosu na 16. mart ove godine smanjen za 13.842 zaposlena, saopćeno je i Porezne uprave FBiH.