Raspisani javni pozivi za podršku biznisima marginaliziranih grupa žena

Raspisani javni pozivi za podršku biznisima marginaliziranih grupa žena

SARAJEVO, 6. jula (FENA) – Javni pozivi za podršku pokretanju i razvoju biznisa marginaliziranih grupa žena raspisani su u devet lokalnih zajednica u BiH.

Fond za podršku razvoju biznisa marginaliziranih žena zajednički osiguravaju jedinice lokalnih samouprava i USAID-ov Program podrške marginaliziranim grupama (PPMG).

Podrška Fonda namijenjena je razvoju mikro, malih i srednjih preduzeća kao i seoskih domaćinstava žena žrtava nasilja, samohranih majki, nezaposlenih mladih žena mlađih od 35 godina, žena s invaliditetom ili s djetetom s invaliditetom, te žena koje su na neki drugi način marginalizirane, doprinoseći konkurentnosti lokalnih ekonomija i stvaranju mogućnosti za zapošljavanje teško zapošljivih kategorija.

Krajnji rokovi za prijave na javne pozive su: Opština Bratunac 15. juli 2020., Grad Čapljina
27. juli 2020., Grad Gračanica 15. juli 2020., Općina Jajce 30. juli 2020., Opština Milići 23. juli 2020., Opština Modriča 30. juli 2020., Opština Osmaci 25. juli 2020., Grad Srebrenik 30. juli 2020., te Opština Vlasenica 15. juli 2020., najavljeno je iz USAID – Progrma podrške marginaliziranim grupama (PPMG).

Preduzetnički fond za žene za treći ciklus podrške iznosi oko 420.000 KM, te je njime planirana podrška za oko 50 žena u navedenim lokalnim zajednicama.

Fond je osnovan početkom 2017. godine, te je kroz njega do sada podržano više od 140 biznisa žena u 18 lokalnih zajednica, u ukupnom iznosu oko 1.220.000 KM.