RS ima minus su robnoj razmjeni s Rusijom od oko pola milijarde KM

RS ima minus su robnoj razmjeni s Rusijom od oko pola milijarde KM

BANJA LUKA, 11.maja (FENA) – Vrijednost vanjskotrgovinske razmjene Republike Srpske i Rusije u 2018. godini iznosila je 568,3 miliona KM, što čini 6,3 posto od ukupne vrijednosti robne razmjene, koju je taj bh. entitet ostvario sa inostranstvom.

Ukupna vrijednost izvoza Republike Srpske u Rusiju u posmatranom periodu, iznosila je 28,4 miliona KM i u ukupnom izvozu RS učestvuje sa svega 0,8 posto, dok je vrijednost uvoza u istom periodu iznosila 540 miliona KM ili 10,3 posto, ukupnog uvoza u RS, podaci su entitetske Privredne komore.

Napominju da je u odnosu na 2017. godinu izvoz u Rusiju smanjen za 18 miliona KM, odnosno za gotovo 40 posto. U istom periodu uvoz je također smanjen, ali po manjoj stopi, od 20,6 posto.

U robnoj razmjeni sa Rusijom, Republika Srpska je u 2018. godini, ostvarila deficit u vrijednosti od 511,4 miliona KM, a koji je u 2017. godine iznosio je 633,7 miliona KM. Pokrivenost uvoza izvozom u razmjeni sa Rusijom, u prošloj godini, iznosila je 5,3 posto, što predstavalja smanjenje u odnosu na isti period 2017. godine kada je iznosila 6,8 posto.

-Predstavljeni pokazatelji ukazuju na negativne trendove razmjene Republike Srpske i Rusije, budući da je u 2018. godini zabilježena visoka stopa pada izvoza iz Republike Srpske u Rusiju. S druge strane evidentiran je i pad uvoza, što je sve ukupno, za posljedicu imalo smanjenje pokrivenosti uvoza izvozom – naveli su za Fenu u Privrednoj komori RS-a.

Na prvom mjestu, među deset najznačajnijih grupa proizvoda, koje su se u 2018. godini izvozile na tržište Rusije, nalaze se jabuke, kruške i dunje sa učešćem od 73 posto u ukupnom izvozu u Rusiju.

„Ostale soli neorganskih kiselina ili peroksikiselina“ su na drugom mjestu sa sedam posto učešća, dok su na trećem hljeb, peciva, kolači, biskviti i ostali pekarski proizvodi sa gotovo pet posto učešća. Ove tri grupe proizvoda čine 85,4 posto izvoza Republike Srpske u Rusiju.

Najveću vrijednost uvoza iz Rusije Republika Srpska ostvaruje kada su u pitanju „Nafta i ulja dobijena od bitumenoznih minerala“ i u ukupnom uvozu iz Rusije učestvuje sa 86 posto učešća, na drugom mjestu se nalaze „Naftni gasovi i ostali gasoviti ugljenvodonici“ sa učešćem od šest procenata, a na trećem su proizvodi hemijske industrije sa učešćem od 2,17 posto.

Ove tri grupe proizvoda čine 94 posto ukupnog uvoza Rusije u Republiku Srpsku.