Saradnja Ekonomskog fakulteta i Philip Morrisa BH

Saradnja Ekonomskog fakulteta i Philip Morrisa BH

SARAJEVO, 24. oktobra (FENA)  – U Sarajevu je danas potpisan Sporazum o saradnji između Ekonomskog fakulteta u Sarajevu i Philip Morrisa BH, koji će doprinijeti razmjeni znanja i iskustava, ali i zajedničkom učešću u društveno korisnim projektima.

Saradnja, koja je planirana na nekoliko polja: program stažiranja, gostujuća predavanja, treninzi, istraživački, diplomski i postdiplomski radovi, te društveno odgovorno poslovanje, ima za cilj sprovođenje edukativnih aktivnosti koje imaju teorijsku, praktičnu i razvojnu dimenziju.

– Danas naše partnerstvo podižemo na viši nivo, jer je intenzivna saradnja između biznisa i nauke ključ budućeg razvoja. Kompanija Philip Morris već godinama unazad pridaje ogroman značaj nauci, što je dovelo do toga da iz tradicionalne duhanske kompanije prerastemo u modernog proizvođača alternativnih proizvoda koji su bolje rješenje za pušače. I kao što su nam sa jedne strane potrebni hemičari, biolozi, farmaceuti ili ljekari, kako bismo razvili inovativne proizvode poput IQOS-a, tako sa druge strane želimo da radimo sa mladim ekonomistima i menadžerima koji znaju današnje tržište, ali će učestvovati i u kreiranju budućih tržišnih kretanja.

To su ljudi koji su ne samo potkovani teorijom, već donose i nove ideje i često potpuno drugačije vizije budućnosti – izjavio je Srđan Lazović, generalni direktor PMBH, dodajući da je ova saradnja zapravo počela pre dvije godine kada je kompanija Philip Morris organizirala predavanje Arthura Laffera, svjetski poznatog ekonomiste i tvorca Lafferove krivulje.

Ekonomski fakultet u Sarajevu je poznat kao institucija koja rado sarađuje sa realnim sektorom, još odavno prepoznajući da samo u saradnji akademije sa poslovnim svijetom leži ključ uspjeha i konačna potvrda znanja koja studenti, ali i naučnici usvajaju na fakultetu.

– Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu svojim studentima nastoji pružiti najbolje moguće uslove za sticanje znanja, kako teoretskih, tako i praktičnih. Do sada smo potpisali i realizirali saradnje sa brojnim institucijama iz privrede, samo kako bi naši studenti imali priliku dobiti širu sliku o tome kako ono što nauče u teoriji tokom studiranja zapravo funkcioniše vani, u tzv realnom sektoru. Philip Morris je ugledna, društveno odgovorna kompanija, koja saradnjom sa našim fakultetom želi organizirati različite projekte za trenutne studente, a buduće ekonomiste ove zemlje. Zadovoljstvo nam je što imamo priliku sarađivati sa velikim kompanijama i pružiti našim studentima mogućnost sticanja dodatnih znanja koja će ih sutra sigurno diferencirati na tržištu rada, u odnosu na konkurenciju“, izjavila je prof. dr. Jasmina Selimović, dekanica Ekonomskog fakulteta u Sarajevu.

Korist od ove saradnje se ne odnosi samo na Philip Morris, koji će imati veći pristup naučnim talentima i Ekonomski fakultet, koji će dobiti pristup novim partnerima u istraživanju, već i na društvo u cjelini, pri čemu su dalji razvoj znanja i povećana mogućnost zaposlenja naročito relevantni.