Šarović: Više pažnje posvetiti malim i srednjim preduzećima

Šarović: Više pažnje posvetiti malim i srednjim preduzećima

SARAJEVO, 7. maja (FENA) – Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirko Šarović koji se obratio na panelu o malim i srednjim preduzećima na godišnjem forumu Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), novinarima je nakon toga rekao da su mala i srednja preduzeća područje kojem se posvećuje nedovoljno pažnje u Bosni i Hercegovini iako može biti značajan faktor ekonomskog rasta.

U izvještaju iz 2016. godine je registrovan napredak u toj blasti, ali predstoji zahtjevan trogodišnji period u kojem će Bosni i Hercegovini pomagati i dalje EBRD, kao i Evropska komisija.

Šarović podsjeća da od ukupnog broja zaposlenih, mala i srednja preduzeća zapošljavaju oko 64 posto i čine više od 90 posto poslovnih kompanija u BiH, a većim dijelom su iz trgovačke i uslužne djelatnosti.

Ministar naglašava da je u Bosni i Hercegovini neujednačen pravni okvir za poslovanje tih preduzeća i naglašava da stanje treba popraviti, kao i posebno raditi na umanjivanju adiministrativnih teškoća za njihovo poslovanje.

U Bosni i Hercegovini, gdje je fokus na velikim kompanijama i javnim preduzećima, treba posvetiti više pažnje malim i srednjim preduzećima radi unapređenja njihovog poslovanja, zaključuje ministar vanjsjke trgovine i ekononomskih odnosa BiH.

On je potvdio da će u dva naredna dana poslovog foruma EBRD-a biti potpisana dva ugovora ‘teška’ 220 miliona KM, koji se odnose na izgradnju dviju putnih dionica na Koridoru 5-C, jedne u Federaciji BiH, a druge u Republici Srpskoj.

Upitan šta očekuje od potpisanog Sporazuma o slobodnoj trgovini između Bosne i Hercegovine i Turske, Šarović naglašava da samo potpisivanje nije dovoljno za realizaciju jer do toga treba završiti  određene proceduralne radnje u objema zemljama.

Idućih sedmica će se raditi na proceduralnim poslovima za izvoz 13.000 tona mesa iz BiH u Tursku, od toga 8.000 tona goveđeg i 5.000 tona pilećeg, najavio je ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirko Šarovi