Sastanak o napretku u energetskom sektoru u okviru Energetskog summita u Neumu

Sastanak o napretku u energetskom sektoru u okviru Energetskog summita u Neumu

NEUM, 17. travnja (FENA) – Sastanak o napretku u energetskom sektoru u okviru Energetskog summita s predstavnicima nadležnih organa BiH i entiteta održali su veleposlanici Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije, Federalne Republike Njemačke, zamjenik šefa Izaslanstva EU i direktor Tajništva Energetske zajednice.

Energetski summit koji okuplja više od 600 sudionika iz energetskog sektora poslužio je kao odlična prilika za diskusiju o velikom broju pitanja s donositeljima odluka iz BiH i entiteta, kako bi se osigurao nastavak ubrzane implementacije neophodnih reformi u energetskom sektoru.

Bosna i Hercegovina u nekim područjima nije ispunila svoje obaveze koje je imala kao potpisnica Ugovora o uspostavljanju Energetske zajednice zbog čega je dogovoreno pojačanje koordinacije između svih sudionika, te da se pruži jača podrška od strane entiteta, kao i da se blisko surađuje kako bi se osiguralo da BiH učini značajan napredak.

Također je zaključeno i kako bi naredni mandat trebalo iskoristiti za intenziviranje reforme energetskog sektora, a u vezi usvajanja državnog zakona o električnoj energiji i plinu u skladu sa zahtjevima Energetske zajednice, relevantne strane primile su k znanju potrebu da se poduzmu neophodni koraci kako bi se pomirile razlike između dva entiteta i podržalo usvajanje ključnog zakona o električnoj energiji i plinu na državnoj razini.

Razgovarano je i dogovoreno da se usvoje entitetski zakoni i izmijene i dopune u cilju osiguranja harmonizacije i usklađivanja s Trećim paketom EU onda kada se utvrdi zakonski okvir na državnoj razini.

U roku od tri mjeseca od ovog sastanka predstavnici državnog i entitetskih ministarstava uz podršku međunarodne zajednice, tehničke asistencije USAID-a i Tajništva Energetske zajednice uskladit će svoje stavove i podržati usvajanje Državnog zakona.

U vezi sektora električne energije naglašeno je kako elektroprivrede u BiH moraju brzo sprovesti potpuno razdvajanje djelatnosti s obzirom da ovo predstavlja ključni korak za prevazilaženje zastoja u implementaciji reformi i procesa u drugim područjima na tržištu električne energije.

Kada je riječ o deregulaciji cijena, nakon razgovora prepoznato je kako će Republika Srpska usvojiti novi zakon o električnoj energiji kojim bi se riješilo pitanje deregulacija cijena proizvodnje.

Što se tiče obnovljive energije naglašeno je da nadležne entitetske vlade moraju uputiti izmjene i dopune entitetskih zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i odgovarajućih podzakonskih aktova u proceduru usvajanja, kako bi se omogućila implementacija reforme shema poticaja za korištenje obnovljivih izvora energije koja za cilj ima dalje povećanje udjela neupravljive obnovljive energije, kao što je energija vjetra i sunca, na financijski održiv način.

Vezano za energetsku efikasnost, prepoznato je da je potrebno povećanje investicija koje vode prema stvaranju novih radnih mjesta i smanjenju štetnih emisija u zrak. Strane su se složile da je potrebno što prije izmijeniti entitetske zakone o energetskoj efikasnosti kako bi se omogućila implementacija kombinacije ESCO modela i obligacijskih shema za energetsku efikasnost i kako bi se usvojili Akcijski planovi na entitetskim i državnoj razini kako bi se postigli ciljevi koji proizlaze iz zahtjeva Direktive o energetskoj efikasnosti.

Kako bi se postigao napredak u vezi sa zakonima o energetskoj efikasnosti i korištenju obnovljivih izvora energije, o čemu je razgovarano tijekom sastanka, članovi međunarodne zajednice nastavit će svoje aktivno sudjelovanje, a naročito USAID i GIZ koji će pomoći nadležnim entitetskim ministarstvima i Distrikt Brčko da izrade amandmane na zakone o energetskoj efikasnosti i korištenju obnovljivih izvora energije poštujući ustavnu strukturu BiH.

Vezano za kompaniju za prijenos električne energije (Elektroprijenos BiH), prepoznato je da je savjesno i efikasno upravljanje ovom kompanijom ključno za sveukupno funkcioniranje sektora električne energije posebno u pogledu sigurnosti opskrbljivanja.

Kako bi se osigurala puna funkcionalnost i kako bi se odblokirale investicije dogovoreno je da će entitetske vlade hitno imenovati novi menadžment na osnovu transparentnih procedura i kompetentnosti, priopćeno je iz Izaslanstva Europske unije u Bosni i Hercegovini.