Savjetovanje elektrodistributera-Nove tehnologije i potrebe savremenih potrošača

Savjetovanje elektrodistributera-Nove tehnologije i potrebe savremenih potrošača

SARAJEVO, 1. februara (FENA) – Bosanskohercegovački komitet Međunarodne konferencije o elektrodistribuciji (CIRED) započeo je pripreme za održavanje Drugog savjetovanja na kojem će biti sagledane aktivnosti i perspektiva, te praksa, nova saznanja i tehnička rješenja na kojima se zasniva ovaj segment elektroenergetskog sistema.

S tim u vezi stručnjacima i znanstvenicima iz BiH i susjednih zemalja upućen je poziv da sa svojim referatima sudjeluju u radu ovog skupa koji će jesenas biti održan u Mostaru. Prijava referata moguća je do kraja marta, a dostava koncem juna.

Shodno karakteru studijskih odbora sačinjen je veoma širok djelomično i izazovan spisak preferencijalnih tema strukturiranih prema oblastima kojima se bavi šest studijskih komiteta koji djeluju u sastavu ove asocijacije. To su mrežne komponente, kvalitet električne energije, upravljanje i zaštita sistema, distributivna proizvodnja i efikasno korištenje energije, planiranje distributivnih sistema i tržište električne energije.

Potencijalni autori pozvani su da između ostaloga sagledaju potrebu donošenja novih propisa i normi, opasnosti i zaštitu od elektromagnetskih polja, buke, požara, kvalitet električne energije u industrijskim pogonima, troškove uzrokovane lošom kvalitetom električne energije, analiziraju pojavu kvarova, tehnologije skladištenja energije, koncept pametnih gradova i pametnih zgrada, efikasnost korištenja električne energije itd.

Očekuju se i odgovori na brojna pitanja iz područja elektromobilnosti, a odnose se i na upravljanje i razvoj uvođenja električnih automobila u masovno korištenje, te održivi prevoz i elektrifikacija javnog prevoza u gradovima.

Kako se ističe u pozivu za učešće na savjetovanju, od stručnjaka se očekuju i referati u čijem će fokusu biti prognoza potražnje električne energije i opterećenja distributivnog opterećenja i koliko će na to uticati elektrtična vozila i koliko se energije može očekivati iz obnovljivih izvora.

Fokus autora očekuje se i na području primjene informacijskih sistema i njihove podrške u procesima u distribuciji, unapređenje sistema očitavanja utrošene električne energije te kreiranje prihvatljivog modela berze električne energije u BiH.

Priprema i održavanje ovog savjetovanja dio su aktivnosti i Bosanskohercegovačkog komiteta Međunarodnog vijeća za velike električne sisteme u okviru kojeg djeluje i bh. komitet CIRED-a. Prvo savjetovanje CIRED-a održano je krajem 2018. godine i ono je, prema riječima predsjednika CIRED-a Drage Bage, potvrdilo da elektrodistributeri u BiH posjeduju visoka stručna znanja neophodna za vođenje sistema i prihvatanje izazova nametnutih razvojem novih tehnologija, ekonomskih uslova i potreba klasičnih ali i savremenih potrošača.

Predsjednik Bosanskohercegovačkog komiteta CIGRE Edhem Bičakčić očekuje da će referate za ovogodišnje savjetovanje dostaviti i veliki broj stručnjaka iz susjednih zemalja sa kojima je u posljednjih nekoliko godina saradnja proširena i ojačana.