Služba za zapošljavanje KS – Za nove podsticajne mjere 960.000 KM

Služba za zapošljavanje KS – Za nove podsticajne mjere 960.000 KM

SARAJEVO, 24. septembra  (FENA) – Javna ustanova “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ za nove podsticajne mjere izdvojila je novčana sredstva u visini od 960.000 KM.

Direktor Službe za zapošljavanje KS Nermin Pećanac danas je na konferenciji za novinare kazao da se radi se o tri projekta, odnosno programa.

Jedan se već realizira u saradnji sa UNDP-om, a odnosi se na sufinansiranje razvoja poduzetništva i podršku pokretanju novih startup firmi. Služba za zapošljavanje je izdvojila 396.000 KM, a planirano je da bude obuhvaćeno 55 nezaposlenih osoba.

Drugi projekt također podrazumjeva start upe, a odnosi se na sufinansiranje samozapošljavanja osoba do 35 godina života. Predviđeno je da programom bude obuhvaćeno  20 mladih nezaposlenih osoba, a ukupna sredstva za ovu namjenu iznose 400.000 KM.

Treći program se odnosi na javne radove (čišćenje grada, infrastruktura itd.), ukupni predviđeni iznos je 164.000 KM, a bit će obuhvaćene 92 nezaposlene osobe. Služba će poslodavcima koji budu obuhvaćeni ovim programom obezbjediti neto naknadu za angažovanje koja iznosi 800 KM, mjesečno po angažovanoj osobi, odnosno 883 KM u mjesečnom bruto iznosu.

Od ova tri projketa, kako je kazao ministar za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS Malik Garibija, dva su namjenjena razvoju novih poslova. Tu se, kako je dodao, ne radi samo o ljudima koji će pokrenuti neke biznise i osigurati sebi zaposlenje, nego koji u perspektivi mogu zaposliti i članove svoje porodice i druge. Garibija je naglasio da u saradnji sa parterima rade na transformaciji aktivnih politika zapošljavanja da bi programe učinili efikasnijim, sistem  fleksibilnijim, odnosno da bi se više postiglo sa novcem koji je na raspolaganju.

Govoreći o programu sufinansiranja razvoja poduzetništva i pokretanja novih startupa ministar privrede KS Haris Bašić naglasio je dva cilja – efikasnost, da sredstva budu plasirana na način da ostvare rezultat i da se osnuje 55 uspješnih firmi koje će se dalje razvijati i omogućiti nova zapošljavanja, te da cjelokupan proces bude potpuno transparentan.

Ministar komunalne privrede i infrastrukture KS Srđan Mandić je podsjetio na veliku kampanju čišćenja grada kada je uočeno da postoji manjak radnika na terenu.

– Održavanje čistoće je jedan od prioritetnijih zadataka Ministarstva i Vlade KS. Čišćenje grada je bila prva velika akcija koja je pokazala svoje rezultate i mi taj kontinuitet moramo zadržati. S tim u vezi nam je svaka pomoć Službe dobrodošla – kazao je Mandić.

Direktor Pećanac je kazao da će javni poziv za poslodavce i nezaposlene osobe za učešće u novim programima zapošljavanja u toku dana biti upućen sredstvima informisanja, te da će  biti objavljen i na web stranici Službe za zapošljavanje KS.