Sparkasse Bank neće povećati cijene i aktivno će odobravati moratorije

Sparkasse Bank neće povećati cijene i aktivno će odobravati moratorije

SARAJEVO, 2. aprila (FENA) – Sparkasse Bank je saopćila da se cijene njihovih usluga neće povećavati, te da na zahtjeve za moratorije neće čekati, nego aktivno pozivaju klijente da im se obrate.

– Sparkasse Bank u ovoj godini nije i nema u planu povećavati bilo koju vrstu naknada za transakcijske proizvode, niti za fizička lica, niti za preduzeća. Sva naša nastojanja u ovom momentu su usmjerena na to da održimo kontinuitet pružanja usluge, štiteći pri tome zdravlje naših uposlenika i klijenata na najbolji mogući način. Istovremeno, intenzivno radimo na pripremi primjene olakšica za otplatu kredita koje je propisao regulator, upravo da bismo što prije i adekvatnije mogli podržati sve naše klijente pogođene epidemiološkom krizom COVID 19. To je naš fokus i prioritet, a nikako odluke koje bi ih mogle dovesti u još nepovoljniji položaj – ističu iz Sparkasse Bank.

U skladu sa tim, u proteklom mjesecu banka je poduzela konkretne korake – ostvarena je intenzivna komunikacija sa više od 80 posto klijenata, kreditno izloženih preduzeća. Sa njima se već dogovaraju opcije adekvatnih mjera relaksacije, uključujuci i moratorij na period od šest mjeseci, a sve u skladu sa njihovim poslovnim potrebama.

Kada su u pitanju klijenti fizička lica, banka je dosad zaprimila više od 1.000 zahtjeva za odgodu plaćanja kreditnih obaveza i većina je već u fazi odobravanja. U narednom periodu će se svakodnevno kontaktirati građani, klijenti banke te im se ponuditi prikladna rješenja. U fokusu će biti zaposlenici preduzeća čije je poslovanje značajno pogođeno pandemijom virusa COVID-19.

– Pozivamo sve građane BiH koji imaju kredit u našoj banci, kojima je radni status ugrožen ili su poslani na neplaćeno odsustvo, kojima su prihodi u većoj ili manjoj mjeri umanjeni, te zbog toga ne mogu nastaviti redovnu otplatu kreditnih obaveza, da nas kontaktiraju. Nastojat ćemo odobriti odgodu plaćanja kredita ili druge mjere prilagođene njihovim potrebama u najbržem mogućem roku, uz minimalnu dokumentaciju, i gdje god to bude moguće, bez dolaska klijenta u banku – poručili su iz Sparkasse Bank u saopćenju za javnost.