SSSBiH – Zaštita sindikalne imovine nema alternativu

SSSBiH – Zaštita sindikalne imovine nema alternativu

SARAJEVO, 29. marta (FENA) – Na sjednici Predsjedništva Upravnog odbora Saveza samostalnih sindikata BiH (SSSBiH) u četvrtak je razmatrana informacija o cjelokupnoj imovini Saveza samostalnih sindikata BiH.

Tom prilikom ovaj organ upoznat je sa činjeničnim stanjem u smislu raspolaganja nekretninama koje su u vlasništvu Saveza samostalnih sindikata BiH, te nekretninama za koje je Savez samostalnih sindikata BiH došao do saznanja da su sindikalna imovina. Također, prezentirane su dosadašnje aktivnosti Saveza samostalnih sindikata BiH koje su poduzete na zaštiti sindikalne imovine, kako u Bosni i Hercegovini tako i u Republici Hrvatskoj, te aktivnosti koje se na osnovu ranije donesenih odluka odnose na stavljanje u funkciju imovine kroz zajedničko ulaganje, a koju posjeduje Savez samostalnih sindikata BiH.

Kao primjer uspješne aktivnosti na zaštiti sindikalne imovine od daljeg propadanja je projekt zajedničkog ulaganja na nekretnini u vlasništvu Saveza samostalnih sindikata BiH u ulici Alipašina, prema kojem će Savez samostalnih sindikata BiH dobiti potpuno adaptiran prostor po principu „ključ u ruke” opremljen modernim sadržajima i koji će biti stavljen u funkciju u punom kapacitetu.

 – S obzirom na to da je Sabor Republike Hrvatske prošle godine usvojio Zakon o upravljanju državnom imovinom i da postoji značajna imovina kojom je sindikat upravljao u prethodnom sistemu, posebna pažnja upravo je posvećena toj imovini za koju se, na osnovu dokumentacije s kojom raspolaže Savez samostalnih sindikata BiH, smatra da je sindikalna. Iako je Savez samostalnih sindikata BiH već poduzeo određene aktivnosti na zaštiti i očuvanju sindikalne imovine na moru, Predsjedništvo Upravnog odbora Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine zauzelo je stav da se hitno ulože dodatni napori kako bi se riješili imovinsko-pravni odnosi za svu imovinu koja se nalazi na teritoriji Republike Hrvatske, a koja se tretira kao sindikalna imovina – navode iz SSSBiH u saopćenju za javnost.

Također, budući da su se pojavile određene osobe koje se pred nadležnim organima Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine lažno predstavljaju kao zastupnici Saveza samostalnih sindikata BiH, zaključeno je da se protiv takvih osoba podnesu krivične prijave i ospore sve pravne radnje koje su u vezi toga dosad poduzete, saopćeno je iz Saveza samostalnih sindikata BiH.