Statistički pokazatelji-Investiciona aktivnost u RS bilježi rast u 2020. godini

Statistički pokazatelji-Investiciona aktivnost u RS bilježi rast u 2020. godini

BANJA LUKA, 15. jula (FENA) – Ukupan broj zaposlenih u Republici Srpskoj na dan 31. mart 2021. godine iznosio je 275.358 i u odnosu na septembar 2020. godine bio je viši za 0,7 posto, dok je u odnosu na isti mjesec prošle godine viši za 0,1 posto. Od ukupnog broja, 125. 685 zaposlenih su žene, podaci su Zavoda za statistiku RS.

U odnosu na oblik svojine, 81.269 zaposlenih je u poslovnim subjektima u državnoj svojini, 162.712 u privatnoj svojini, 288 u zadružnoj, te 31.089 u mješovitoj svojini.

Kada je riječ o stepenu obrazovanja zaposlenih u poslovnim subjektima, od ukupno 233.749 zaposlenih, između ostalih, 62.973 je sa visokom, 111.432 sa srednjom stručnom spremom, kvalifikovano je 27.424, a nekvalifikovanih 11.256 zaposlenih.

U RS bruto domaći proizvod (BDP) u 2020. godini, nominalno je iznosio 11 milijardi i 130 miliona KM, i u odnosu na 2019. godinu nominalno je manji za 1,1 posto, dok je realni pad iznosio 2,5 posto.

Obračun BDP-a je baziran na međunarodnoj metodologiji Evropski sistem računa 2010 (ESA 2010).

BDP po glavi stanovnika (per capita) u 2020.godini iznosio 9.795 KM.

Područja djelatnosti koja su najviše uticala na pad BDP su – prerađivačka industrija (stopa realnog pada 9,2 posto) sa učešćem u strukturi BDP od 11,2 posto; trgovina na veliko i na malo, popravka motornih vozila (stopa realnog pada 2,8 posto) sa učešćem u strukturi BDP od 11,4 posto; djelatnost pružanja smještaja, pripreme i posluživanja hrane; hotelijerstvo i ugostiteljstvo (stopa realnog pada 34,5 posto); saobraćaj i skladištenje (stopa realnog pada 11,9 posto); proizvodnja i snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija ( stopa realnog pada 3,9 posto).

Sve navedene djelatnosti zajedno čine 31,7 posto udjela u strukturi BDP.

Djelatnosti koje su uticale da se ublaži realni pad BDP su – poljoprivreda, šumarstvo i ribolov sa učešćem od 9,0 posto u strukturi bruto domaćeg proizvoda, bilježi realni rast od 4,8 posto;građevinarstvo sa učešćem od 6,1 posto u strukturi BDP, bilježi realni rast od 6,5 posto; informacije i komunikacije (učešće 4,9 posto u strukturi BDP) bilježi realni rast od 7,2 posto.

BDP RS u 2020. godini, prema trenutno raspoloživim podacima, je imao najmanji pad u regionu, nakon Srbije.

Investiciona aktivnost u 2020. godini veća je za 9,2 posto u odnosu na 2019. godinu. Ostvarene investicije poslovnih subjekata, čije je sjedište u RS u 2020. godini iznosile su milijardu i 954 miliona KM, dok su izvršene isplate za investicije iznosile milijardu i 846 miliona KM. U pogledu raspodjele po djelatnostima, najviše investicija je skoncentrisano u djelatnosti javna uprava i odbrana; obavezno socijalno osiguranje, kao posljedica velikih ulaganja u puteve u RS-u.

Prema raspoloživim podacima, najznačajniji doprinos rastu investicija u 2020. godini dala su velika ulaganja u puteve i bolnice. Upravo zbog značajnih ulaganja u niskogradnju, područje djelatnosti javna uprava i odbrana; obavezno socijalno osiguranje zauzima najznačajnije mjesto u strukturi ostvarenih investicija, prema djelatnosti investitora, sa 22,4 posto.

RS realizovala je i velika ulaganja u bolničke kapacitete, što je dovelo do rasta područja djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalnog rada za 132,1 posto.

U strukturi investicionih ulaganja prema djelatnosti investitora najviše učestvuju javna uprava i odbrana; obavezno socijalno osiguranje sa 22,4 posto, djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalnog rada sa 13,9 posto, građevinarstvo sa 13,6 posto i prerađivačka industrija sa 12,8 posto.

Republički zavod za statistiku RS je u periodu od 25. maja do 14. juna ove godine proveo Anketu „Godišnje istraživanje o zasijanim površinama na kraju proljećne sjetve i procjena prinosa ranih kultura“, a sa stanjem usjeva na dan 25. maj.

Na osnovu rezultata ankete, objavljeni su podaci o sjetvenoj površini po pojedinim grupama usjeva, kao i pojedinim najznačajnijim usjevima na nivou RS.

Dobijeni podaci ukazuju na povećanje sjetvenih površina u odnosu na prošlu godinu i to povrća za 26 posto, industrijskog bilja za 24 posto i žita za 12,9 posto.

Na ukupnom nivou, sjetvene površine u RS su za oko 22 posto veće u odnosu na prošlu godinu, a najznačajniju sjetvenu površinu, po pojedinačnim kulturama ima kukuruz. Njegova sjetvena površina je za oko 20 posto veća u odnosu na prošlu godinu, a i ostale najznačajnije kulture imaju trend rasta u odnosu na prethodnu godinu, saopćeno je iz Zavoda za statistiku RS.