Studija – Zašto u Japanu naglo opada prodaja cigareta?

Studija – Zašto u Japanu naglo opada prodaja cigareta?

SARAJEVO, 1. juna (FENA) – Trend pada prodaje cigareta u Japanu, u periodu između 2011. i 2019. godine, korespondira sa rastom prodaje uređaja koji zagrijavaju a ne sagorijevaju duhan (Heated Tobacco Products – HTP), ukazuje stručna studija američkih istraživača iz Južne Karoline i Kanade.

Rezultati posljednjeg istraživanja, objavljeno ovog mjeseca, ukazuju na povezanost drastičnog pada prodaje cigareta u Japanu od 2016. godine, sa rastom prodaje uređaja koji zagrijavaju a ne sagorijevaju duhan.

Autori ove studije su Michel Cummings i George Nahhas sa Medicinskog univerziteta u Charlestonu u Južnoj Karolini i profesor David Sweanor sa kanadskog univerziteta u Ottawi, koji su u istraživačkom radu koristili podatke Instituta za duhan u Japanu i izvještaje duhanskog giganta Philip Morris International.

Kako navode, zamjena tradicionalnih cigareta uređajima koji zagrijavaju a ne sagorijevaju duhan ima veliki potencijal da podstakne strategiju smanjenja štete u odnosu na posljedice dugoročnog pušenja cigareta. Japan je svojevrsno inicijalno područje za prodaju uređaja baziranih na ovoj inovativnoj tehologiji, a na tom tržištu kompanija Philip Morris je krajem 2014. godine predstavila IQOS, dok su se dvije godine kasnije pojavili i uređaji drugih proizvođača zasnovani na tehnologiji zagrijavanja duhana.

Prema dosadašnjim analizama, u Japanu je trenutno najrazvijenije tržište po broju korisnika tehnologije nesagorijevajućeg duhana.

Rezultati ove studije pokazuju da je, između 2011. i prošle godine, sveukupna prodaja klasičnih cigareta opala za 38 procenata. Konkretno, prodaja cigareta je sporije ali stabilno opadala tokom četiri godine posmatranog perioda – od 2011. do 2015. godine.

U posljednjih pet godina, cigarete se drastično manje puše dok broj korisnika uređaja koji zagrijavaju a ne sagorijevaju duhan raste, što istraživače navodi na zaključak da ubrzani pad prodaje cigareta u Japanu od 2016. godine na ovamo odgovara uvođenju i rastu prodaje HTP-a.

Studija američkih i kanadskih istraživača objavljena je u švicarskom žurnalu MDPI koji podržava naučnu zajednicu. Rezultati ove studije u velikoj mjeri se oslanjaju na ranija istraživanja sa istom temom koja su sprovedena u okviru Američkog društva za borbu protiv raka, objavljena prošle godine u medicinskom žurnalu za kontrolu duhana u Velikoj Britaniji (British Medical Journal on Tobacco Control).