Tegeltija predložio projekte brzih cesta u BiH, pruga, plinovoda, Buk Bijele…

Tegeltija predložio projekte brzih cesta u BiH, pruga, plinovoda, Buk Bijele…

BANJA LUKA, 6.augusta (FENA) – Na listi prioritetnih infrastrukturnih projekata, koju je predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Zoran Tegeltija uputio Evropskoj komisiji, nalazi se deset projekata.

Radi se o listi u svrhu izrade Ekonomskog i investicionog plana za zapadni Balkan.

Feni je u Kabinetu predsjedavajućeg Tegeltije potvrđeno da su predloženi prioritetni prijekti za BiH: brza cesta Brčko-Tuzla-Živinice, brza cesta Lašva-Travnik-Jajce te brza cesta Mostar-Široki Brijeg-Hrvatska.

Na listi prioritetnih projekata je željeznička pruga Vareš-Banovići, saniranje i elektrifikacija pruge Doboj-Tuzla-Zvornik, plinovod Travnik-Zagvozd, kao i projekt Hidroelektrane Buk Bijela.

Također, predložen je i projekat izgradnje autoputa na Koridoru Vc kroz RS (Vukosavlje-Doboj), remont dionice pruge Šamac-Doboj-Rječica na željezničkom koridoru Vc te izgradnja puta Brod na Drini (Foča)-Hum (Šćepan polje) sa međudržavnim mostom.

Akcent u Jedinstvenoj listi prioritetnih infrastrukturnih projekata stavljen je na projekte iz oblasti transporta i energetike.

Cilj tih projekata je pokretanje privrednih aktivnosti, unapređenje trgovinskih tokova, stvaranje radnih mjesta, te unapređenje kvaliteta života građana.

Deklaracijom sa Samita iz Zagreba od 6. maja 2020. godine, Evropska komisija najavila je izradu Ekonomskog i investicionog plana za zapadni Balkan sa ciljem pružanja dugoročne podrške ekonomskom oporavku, podsticanju privrednog rasta, unapređenju konkurentnosti i približavanju regiona Evropskoj uniji.