Tehnička podrška USAID-a omogućava kompanijama pristup novim tržištima

Tehnička podrška USAID-a omogućava kompanijama pristup novim tržištima

SARAJEVO, 24. novembra (FENA) – U okviru redovnih aktivnosti Biznis centra bh. dijaspore i USAID Projekta “Diaspora Invest” danas je predstavljen poziv kompanijama da se prijave za tehničku podršku i aktivnosti poslovnog savjetovanja.

Projekt podržava firme koje su mlađe od pet godina i rade u poljoprivredi, energetici, turizmu, informacijskim i komunikacijskim tehnologijama, metalopreradi, drvopreradi i drugim proizvodno-prerađivačkim sektorima.

– Brojne kompanije se suočavaju sa izazovima pripreme za proces certifikacije, te kroz tehničku podršku mi im pomažemo da utvrde šta treba unaprijediti i promijeniti u poslovnoj praksi, prije nego što se upuste u taj proces. No, tehnička podrška može ići i u drugim pravcima. Kroz programe tehničke podrške podržali smo angažman konsultanata u poljoprivredi na razvoju recepture za stočnu hranu – navode iz Projekta.

Također, dodaju da u poljoprivredi ima primjer gdje je kompanija tražila konsultanta za studiju izvodljivosti pokretanja klaonice za perad. U metalskom sektoru su angažovali konsultanta za treninge i edukacije o korištenju programa “Esprit” za nove zaposlenike.

– U kompanijama koje su fokusirane na komunikacijske tehnologije, naša tehnička podrška je obuhvatala konsultante koji su radili na izradi uspješnih priča, promotivnih poruka, razvoju kanala na društvenim mrežama i unapređenju web-stranica i platformi za prodaju.

Kompanije okrenute e-prodaji često traže optimizaciju web-stranica što ih čini prisutnijim u pretragama potencijalnih korisnika. Na ovaj način, za relativno brze intervencije možete vidjeti odmah porast u prodaji i kontaktima sa novim klijentima – pojašnjavaju iz Projekta.

USAID Projekat “Diaspora Invest” kroz program tehničke asistencije je podržao kompanije i u razvoju planova za različite standarde u proizvodnji, koji su im olakšali implementaciju istih, te posljedično otvorili vrata za izvoz u zemlje Evropske unije.

– Tražimo kompanije u BiH, a u kojima postoji suvlasnički udio građana BiH koji žive i rade u inostranstvu, odnosno, koji su članovi bh. dijaspore, ili lica koja su se vratila iz inostranstva u posljednje tri godine. Pored toga, podrška se odnosi i na preduzeća koja imaju određenu vrstu dokazive poslovne veze s bh. dijasporom, kroz saradnju u pristupu stranim tržištima, razmjeni znanja i slično. Potrebno je da nam dokažete da članovi bh. dijaspore igraju aktivnu ulogu u povezivanju vaše usluge ili proizvoda sa drugim zemljama i tržištima širom svijeta – navode iz Projekta.

Napominju da su do sada imali priliku raditi sa više od 120 kompanija.

– Želimo nastaviti pružati podršku i savjetovanje novim investicijskim projektima u BiH – zaključuju iz USAID Projekta „Diaspora Invest“.

Poziv je otvoren do 24.decembra 2020. godine, a sve zainteresovane kompanije trebaju dostaviti upit sa nazivom kompanije, kontakt podacima i vrstom veze sa dijasporom.

Upit treba uključiti i ideju gdje tehnička podrška može doprinijeti razvoju poslovanja firme, te po kojem osnovu zainteresovani aplikant smatra da ispunjava uslove poziva – navodi se u saopćenju.