Transformers Roadshow IsDB nagradio četiri najbolja inovativna projekta iz BiH

Transformers Roadshow IsDB nagradio četiri najbolja inovativna projekta iz BiH

SARAJEVO, 28. septembra (FENA) – Islamska razvojna banka (IsDB) u saradnji sa Bosna Bank International (BBI) nagradila je četiri projekta u okviru takmičenja u inovacijama Transformers Roadshow. Takmičenje je pokrenula IsDB u cilju promocije ideja koji će doprinijeti ubrzanju realizacije jednog ili više Ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih naroda (UN).

Po 3.000 dolara i priliku da se predstave na svjetskom takmičenju u inovacijama, trećem Transformers samitu u Senegalu, dobili su projekt Aide Hajdarpašić-Saračević i Edina Hamzića pod nazivom „Genomika za dijagnosticiranje poremećaja spektra autizma za stvaranje umjetničke dijagnostičke službe za poremećaje u razvoju, uključujući poremećaj spektra autizma“, projekt “From Lab Test to Diagnosis”, aplikacija koja će raditi analizu nalaza krvi autora Anesa Jogunčića, Esmeralde Tabaković, Semire Galijašević, Tamare Jovović-Sadiković i Zane Tafi te projekt “Osnovna.ba – Facebook za obrazovanje”, inovativna i interaktivna plarforma za online edukaciju za učenje u BiH namijenjena učenicima osnovnih škola, grupe autora koju čine Dijana Memišević, Nermin Hadžić, Salem Rašljanin i Zlatko Memišević iz Sarajeva.

Posebnu nagradu ocjenjivačkog odbora dobio je projekt “Mikrobiološki čista voda za ljude, životinje, okoliš i proizvodnju hrane”, grupe autora koju čine Abdulah Gagić, Ajla Ališah i Maja Varatanović iz Sarajeva.

Pokrenut u julu 2018. godine, Transformers Roadshow jedna je od inicijativa Fonda za nauku, inovacije i tehnologiju osnovanog s ciljem da podrži strateški fokus IsDB na izgradnji kapaciteta i razvoju ljudskog kapitala. Prethodna takmičenja održana su u Kazahstanu, Bangladešu, Nigeru, Pakistanu i Uzbekistanu.

Takmičenje, koje je organizirano u partnerstvu s Bosna Bank International, privuklo je više od stotinu poduzetnika, naučnika i inovatora iz cijele Bosne i Hercegovine. Svi danas predstavljeni projekti ocijenjeni su prema njihovoj usklađenosti sa Ciljevima održivog razvoja UN, uključujući i druge faktore poput inovativnosti, uticaja i dostignuća, praktičnosti, skalabilnosti, odosno, sposobnosti prilagođavanja povećanim zahtjevima obrade na predvidiv način, bez da postane previše kompleksan, skup i nepraktičan, održivosti, potencijala za patentiranje i komercijalizacije.