Tržište osiguranja u FBiH na prelomnoj tački

Tržište osiguranja u FBiH na prelomnoj tački

SARAJEVO, 30. oktobra (FENA) – Vodeća osiguravajuća društva koja djeluju na području Federacije BiH potpisala su zajedničku izjavu u vezi sa primjenom Zakona o obaveznim osiguranjima u saobraćaju kako bi bilo osigurano potpuno provođenje rješenja predviđenih zakonom te pratećim podzakonskim aktima, a naročito uvjeta i zajedničke tarife premija i cjenovnika za osiguranje od automobilske odgovornosti koji su na snazi od 31. oktobra 2020.

Navode da se tržište osiguranja u BiH odnosno Federaciji BiH nalazi na prelomnoj tački početka puta u liberalizaciju obaveznog osiguranja od AO.

Svjesni odgovornosti prema građanima, njihovim osiguranicima i klijentima te potrebe da se interesi oštećenih i fondovi za isplatu šteta u potpunosti zaštite, vodeća društva za osiguranje u BiH su iskazala visok stepen suglasnosti u pogledu ukidanja prakse bilo kakvih davanja i povrata osiguraniku u vezi sa zaključenim ugovorom o osiguranju i naplaćenom premijom.

Djelujući u okviru Udruženja društava za osiguranje u FBiH, a i kroz vlastite aktivnosti, društva za osiguranje će nastaviti da kontinuirano ulažu napore u podizanje svijesti građana o potrebi za osiguranjem imovine pojedinaca te osiguranja osoba, saopćeno je iz tog udruženja.

Ističu da je cilj industrije osiguranja da se Bosna i Hercegovina odmakne sa evropskog dna po visini premijskog prihoda po glavi stanovnika koji je sa krajem 2019. iznosio svega 112 eura i da se u narednim godinama nađe u društvu država poput Hrvatske ili Slovenije gdje je prosječna premija osiguranja po stanovniku od tri do deset puta veća nego u BiH.

Potpisana izjava, kako se dodaje u saopćenju, jedna je od aktivnosti koje sama osiguravajuća društva poduzimaju radi očuvanja kredibiliteta cijelog sektora, te podizanja vrijednosti struke osiguranja kao temelja ekonomskog razvoja svakog društva. Društva za osiguranje i ovim putem pozivaju korisnike usluga osiguranja, osiguranike i sve građane da prijave nadležnoj Agenciji za nadzor osiguranja u FBiH svaku sumnju u kršenje odredbi zakonskih i podzakonskih akata.

U tom kontekstu, društva za osiguranje daju punu podršku regulatoru tržišta, Agenciji za nadzor osiguranja u FBiH, kako bi se postigli optimalni rezultati u primjeni odredbi Zakona o obveznim osiguranjima u saobraćaju i osiguravanja najveće moguće stabilnosti tržišta osiguranja i kroz taj segment zaštite prava osiguranika, kaže se u saopćenju Udruženja društava za osiguranje u FBiH.