U BH-Gasu održan sastanak o gasifikaciji Unsko-sanskog kantona

SARAJEVO, 25. januara (FENA) – Predstavnici  Vlade Unsko-sanskog kantona, predvođeni premijerom Mustafom Ružnićem i predstavnici BH-Gasa, na čelu sa Direktorom Jasminom Salkićem, danas su u Sarajevu održali sastanak.

Glavna tema sastanka  bila je razmatranje opcija za gasifikaciju Unsko-sanskog kantona, čime bi se realizovali planovi BH-Gasa za širenje transportne mreže prirodnog gasa u ovaj dio Bosne i Hercegovine i stvorile pretpostavke za korištenje prirodnog gasa u sektoru stanovanja, industrijskom i potencijalno u sektoru proizvodnje električne energije, saopćeno je iz BH-Gasa. 

U BH-Gasu na ovoj ideji se radi još od 2008. godine kada je završena predinvesticiona studija gasifikacije Unsko-sanskog kantona. Snabdijevanjem Unsko-sanskog kantona bi se ostvarilo povezivanje sa gasnim sistemom susjedne Hrvatske, Zapadnom interkonekcijom BiH – HR, na pravcu Lička Jesenica (Hrvatska) – Tržac (BiH) – Bosanska Krupa, sa odvojcima za Bihać i Veliku Kladušu u prvoj fazi gasifikacije.

BH-Gas je potpisao Memorandum o razumijevanju i saradnji sa operatorom transportnog sistema Hrvatske, Plinacro, s ciljem realizacije zajedničkih projekata interkonekcije.

Projekt Zapadna interkonekcija BiH-HR je sadržan u Okvirnoj energetskoj strategiji BiH do 2035. godine, a uz saradnju sa Plinacrom, projekat je dobio status PMI/PECI 2018 Projekata od interesa za zemlje Energetske zajednice i uvršten je u ENTSOG TYNDP 2018 – Desetogodišnji plan razvoja evropske mreže operatora transportnog sistema za prirodni gas.

Na sastanku su razmotreni uslovi za realizaciju projekta, te naredni koraci u pravcu realizacije Zapadne interkonekcije BiH – HR, s posebnim osvrtom na aktivnosti koje trebaju provesti Vlada USK i BH-Gas, među kojima su saradnja i koordinirane aktivnosti sa relevantnim instancama i partnerima iz Hrvatske.