U BiH krajem maja 406.685 osoba na evidencijama nezaposlenih

U BiH krajem maja 406.685 osoba na evidencijama nezaposlenih

SARAJEVO, 2. jula (FENA) – Prema podacima Agencije za rad i zapošljavanje BiH, na dan 31. maja 2019. u Bosni i Hercegovini je bilo 406.685 osoba na evidencijama zavoda i službi zapošljavanja.

U odnosu na prethodni mjesec broj nezaposlenih  je manji za 4.141 osobu ili 1,73 posto. Od ukupnog broja osoba koje traže zaposlenje 230.669 ili 56,72 posto su žene.

Nezaposlenost je smanjena u Federaciji BiH za 5.462 osobe (1,74 posto), u Republici Srpskoj za 1.361 osobu (1,49 posto) i u Brčko distriktu BiH za 318 osoba (3,92 posto).

U strukturi osoba koja traže zaposlenje, zaključno sa 31. majem 2019., NKV radnika je 114.238 ili 28,09 posto, PKV-NSS 7.666 ili 1,88 posto, KV 129.732 ili 31,90 posto, VKV 1.698 ili 0,42 posto, SSS 113.588 ili 27,93 posto, VŠS 6.178 ili 1,52 posto i VSS 33.585 ili 8,26 posto.

Najveći broj evidentirane nezaposlenosti čine osobe sa trećim stepenom obrazovanja KV radnici 31,90 posto, te NKV radnici sa 28,09 posto.

U maju su ukupno 20.473 osobe brisane s evidencija službi zapošljavanja, a od tog broja zaposleno je 12.837 osoba.

Istovremeno je za 7.423 osoba prestao radni odnos, dok su poslodavci u tom periodu prijavili potrebe za zapošljavanjem 4.697 novih radnika.

Po podacima Agencije za statistiku BiH, u aprilu 2019. broj zaposlenih osoba u BiH iznosio je 827.121, a od toga je 355.996 žena. U odnosu na mart 2019. broj zaposlenih osoba povećan je za 0,6 posto, a broj zaposlenih žena se povećao za 0,7 posto.

Stopa registrovane nezaposlenosti za april 2019. iznosila je 33,3 posto i u odnosu na mart 2019. smanjena je za 0,7 posto.

U skladu s važećim zakonskim propisima, u maju 2019. novčanu naknadu koristilo je 12.199 osoba ili tri posto od ukupnog broja registrovanih nezaposlenih.

Pravo na zdravstvenu zaštitu ostvarilo je 351.339 osoba ili 86,39 posto od ukupno registrovane nezaposlenosti u BiH.

Po rezultatima Ankete o radnoj snazi za 2018. godinu, u BiH radnu snagu (ekonomski aktivno stanovništvo) su činilo 1.007.902 osoba, dok je broj neaktivnih iznosio 1.387.837.

U okviru radne snage zaposlenih je bilo 822.446 a nezaposlenih 185.465. Anketna stopa nezaposlenosti je značajno manja od registrovane i na nivou BiH za 2018. iznosila je 18,4 posto.

Broj zaposlenih veći je za 0,8 posto u odnosu na 2017., dok je broj nezaposlenih smanjen za 12 posto, saopćeno je iz Agencije za rad i zapošljavanje BiH.