U BiH potrošačke cijene u aprilu manje za 0,3 posto

U BiH potrošačke cijene u aprilu manje za 0,3 posto

SARAJEVO, 24. maja (FENA) – Cijene proizvoda i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju u Bosni i Hercegovini mjerene indeksom potrošačkih cijena, u aprilu 2019. u odnosu na prethodni mjesec, u prosjeku su zabilježile pad za 0,3 posto.

Posmatrano po odjeljcima prema namjeni potrošnje (COICOP), u aprilu 2019. u odnosu na prethodni mjesec, u prosjeku je zabilježen rast cijena u odjeljcima: hrana i bezalkoholna pića za 0,5 posto, alkoholna pića i duhan za 0,1 posto, odjeća i obuća za 0,4 posto, namještaj i kućanski uređaji za 0,2 posto, prijevoz za 0,5 posto, rekreacija i kultura za 0,5 posto, te restorani i hoteli i ostala dobra i usluge za 0,1 posto.

U aprilu 2019., u odnosu na prethodni mjesec, u prosjeku je pad nivoa cijena zabilježen u odjeljcima stanovanje i režijski izdaci za četiri posto, te komunikacije za 0,3 posto.

Na godišnjem nivou, nivo cijena u aprilu 2019. u odnosu na april prošle godine je viši za 0,8 posto.

Prosječni rast cijena zabilježen je u odjeljcima: hrana i bezalkoholni napici za 1,1 posto, alkoholna pića i duhan za 3,9 posto, stanovanje i režijski izdaci za 2,9 posto, zdravstvo za 1,9 posto, prijevoz za 2,6 posto, rekreacija i kultura za 1,2 posto, obrazovanje za 0,7 posto, te restorani i hoteli za 0,7 posto.

Prosječni pad cijena je zabilježen u odjeljcima: odjeća i obuća za 10,5 posto, namještaj, kućanski uređaji i redovno održavanje kuće za 0,1 posto, komunikacije za 0,8 posto, te ostala dobra i usluge za jedan posto.