U BPK-u prezentiran vodič ‘Budžet za građane’

U BPK-u prezentiran vodič ‘Budžet za građane’

GORAŽDE, 6. januara (FENA) – Premijerka Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) Goražde Aida Obuća i ministar za finansije Mirsad Agović na današnjoj pres-konferenciji prezentovali su dokument “Budžet za građane“.

Radi se o vodiču kojeg je sačinilo Ministarstvo za finansije BPK-a Goražde, čiji sadržaj na jednostavan način prikazuje kako se planiraju, prikupljaju i troše finansijska sredstva iz budžeta BPK Goražde za 2020. godinu.

Po riječima premijerke Aide Obuća, riječ je o jednom novom dokumentu koji pored budžeta predstavlja još jedan iskorak ka otvorenijem i odgovornijem nastupu Vlade BPK Goražde prema građanima ovog kantona, što će, kako je istakla, doprinijeti većoj transparentnosti u procesu donošenja važnih odluka.

– Vodičem pod nazivom ‘Budžetom za građane’ želimo da budžet, kao najbitniji dokument Vlade BPK, približimo građanima jer on direktno utiče na živote svih nas na području kantona te da ih usmjerimo gdje i kako mogu ostvariti svoja prava, gdje mogu tražiti informacije i usluge, iz kojih resora, s koliko budžetskih sredstava raspolažu ti resori i za koje namjene se troše – pojasnila je Obuća.

Izrazila je nadu da će ovaj dokument objasniti ključna pitanja i tako budžet učiniti pristupačnijim i razumljivijim.

– Očekujemo da će se i u narednim godinama građani značajnije uključivati u budžetski proces, što će doprinijeti boljem kvalitetu budžeta kao dokumenta čijom provedbom se žele stvoriti bolji uslovi za sve građane na području BPK Goražde – kazala je premijerka BPK.

Ministar finansija BPK-a Mirsad Agović naglasio je da su, s ciljem stabilizacije finansijskog stanja u budžetu BPK Goražde, prouzrokovanog kumulativnim dugogodišnjim deficitom, prioriteti u potrošnji u 2020. godini izmirenje obaveza i finansiranje Ustavom definisanih nadležnosti kantona, a njegova provedba će biti u skladu s Programom rada Vlade BPK-a Goražde i ciljevima definisanim u Strategiji razvoja BPK-a Goražde.

– Između ostalog planiran je i reprogram kredita MMF-a. Radi se o obavezi koju je BPK Goražde preuzeo 2009. godine. Potom je 2014. godine potpisan reprogram, ali se zbog finansijske situacije ta obaveza prema potpisanom ugovoru nije izvršavala, a niti se uopšte vodila kao obaveza. S obzirom da postoji odluka da se obaveze koje nisu vraćene po osnovu ugovora jednostrano mogu naplaćivati iz raspodjele prihoda sa nivoa FBiH prema kantonu, da se to ne bi desilo, mi smo poduzeli aktivnosti da izvršimo reprogram i da zaista izmirujemo obaveze koje ne možemo izbjeći – pojasnio je Agović.

Precizirao je da je deficit stvaran od 2014. godine, a do kraja 2016. godine dosegao je cifru od šest miliona.

– U 2019. godini kroz budžet mi smo nastojali da te obaveze saniramo uz projicirani suficit od 500.000 KM koji će se iskoristiti za pokriće akumuliranog deficita. Takođe, u budžetu za 2020. godinu, pored obaveza za vraćanje međunarodnih kredita koje imamo i unutarnjih kredita od Razvojne banke, planiramo takođe pokriće deficita iz prethodnih godina u minimalnom iznosu od 300.000KM – kazao je ministar za finansije BPK Goražde.